Partiernas kriminalpolitiska utspel är befriande

Foto: Björn Lindahl
Morgan Johansson.
KOLUMNISTER

Hårdare tag, är stridsropet för dagen för politiska partier som på enklast möjliga sätt vill nå största möjliga popularitet.

Det är därför befriande att se att såväl socialdemokraterna som centerpartiet i dag gör kriminalpolitiska utspel som tycks bygga på eftertanke.

Lag och ordning är ett politikområde som länge förde en slumrande tillvaro men som har skjutit fart.

I SVT:s vallokalsundersökning från 2014 kom brott och straff inte ens in på väljarnas tio i topp över väsentliga frågor, men enligt opinionsinstituten är nu ämnet ett av de viktigaste.

Det märks i det offentliga samtalet, för att uttrycka det milt. Till och med vänsterpartister skriver numera debattartiklar om vikten av fler poliser i förorten och det krävs starka nerver för att stå ut med alla mer eller mindre ogenomtänkta utspel som politiker av alla de slag hasplar ur sig i tid och otid.

Emellertid har det i dag visat sig att det möjligen är en smula för tidigt att helt ge upp hoppet om rimlighet, sans och balans.

Exempelvis presenterar regeringen i dag ett ”nationellt brottsförebyggande program” som ser lovande ut. I en debattartikel i Aftonbladet berättar justitieminister Morgan Johansson att satsningen är bred i sitt anslag och bland annat tar sikte på ungdomar i riskzonen, föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet och återfallsförebyggande insatser.

Sossigt så det förslår, som ni hör. Och nog går det att ha invändningar. 40 miljoner kronor per år ska insatsen kosta, vilket låter som småpotatis i sammanhanget. Och än så länge är det ju bara ord och ingen verkstad.

Det är för all del så att den växande organiserade kriminaliteten och den pågående mordepidemin i vissa av stortstädernas förorter endast kan tryckas tillbaka med kraftfulla polisiära insatser, men brottsbekämpningen hänger intimt ihop med det brottsförebyggande arbetet.

Sociala insatser är ingen valvinnare. Inget är enklare än att fnysa ”fritidsgård” åt justitieministerns nya program. Men politiker som tar ansvar och som menar allvar med att ta itu med problem och försöka göra Sverige bättre måste tänka längre än till nästa opinionsundersökning.

Det är fullt möjligt att ha synpunkter även på det förslag som Michaela Haga och Christian Ottosson, företrädare för centerpartiet i Stockholm, lanserar på DN debatt i dag.

Är det inte riskabelt att, som duon föreslår, inrätta en särskild kommunpolis? Ska verkligen andra aktörer än staten bedriva polisiär verksamhet? Och blir det inte orättvist om den kommunala budgeten ska utgöra ramen för den lokala ordningshållningen?
Å andra sidan finns betydande fördelar med ett sådant system (som inte ska blandas ihop med de kommunpoliser som redan finns).

All kriminologisk erfarenhet visar att det brottsförebyggande arbetet bäst bedrivs med lokal förankring och lokal kännedom. Kommunerna har dessutom av lätt insedda skäl en bättre blick än staten för hur kriminaliteten ser ut ute i samhällena och hur den ska bekämpas.

Förslaget är förvisso inte unikt. Inte minst borgerliga politiker runt om i landet har i åratal gjort liknande utspel. Men att tankegångarna inte är ett under av originalitet betyder inte att de är dåliga.

Socialdemokraterna och centerpartiet har troligen inte skrivit politisk historia i dag. Men utspel om annat än idisslandet om skärpt lagstiftning förtjänar uppmuntran. Så dyster är debatten för närvarande.

ARTIKELN HANDLAR OM