Sverige lät sig räknas i världen

KOLUMNISTER

Poeten Göran Sonnevi har fått Nordiska rådets pris.

Lägger man ut raderna i Sonnevis poesi som om den vore vanlig prosa, riskerar den att bli alldaglig.

Musiken och rytmen försvinner som ett fönster hade stängts framför orden.

När jag var ung, knappt tonåring, läste alla Sonnevi. Hans dikt "Om kriget i Vietnam" bidrog till att väcka en hel generation. Då trodde vi att Vietnam var en del av Sverige. Eller- vi visste.

I sin nya diktsamling Oceanen skriver Sonnevi om Irak.

Attentatet mot moskén i Samarra är fruktansvärd. Redan dagen efter har shiitiska separatister mördat minst 150 personer som vedergällning.

Fyrtiosju personer släpas ut ur en buss söder om Bagdad, och skjuts. Sonnevi är lika förvirrad inför det som sker i Irak som alla vi andra.

Vad ska man göra? Invasionen var olaglig, ockupanten har sin egen svarta agenda, men Saddam var en blodtörstig förtryckare.

Orden kräver luft.

Redan före invasionen matades det amerikanska folket med en blandning av lögner och vilseledande information. Rättssystemet har delvis satts ur spel.

Tortyrliknande förhörs-metoder är sanktionerade på högsta nivå. Registrering och avlyssning av medborgarna liksaså. Våldet förgiftar. Ockupationen av Irak har blivit ett allvarligt hot mot demokratin - i USA.

Ibland frågar vi oss hur människor kan stå ut i en diktatur. Dagens Irak är svaret på den frågan. Diktaturen erbjuder ordning och en pervers form av säkerhet.

En motbjudande slutsats som ingen anständig människa vill ta i. Dessvärre dröjer den sig kvar: Irak är inte som Irak är på grund av att Saddam var som han var. Saddam var som han var på grund av Irak.

Nu försöker religiösa ledare på bägge sidor använda sitt inflytande och mana till besinning.

Under USA:s julbombningar av Nordvietnams huvudstad stannade Sveriges ambassadör kvar på sin post. När flyglarmet ljöd över Hanoi brukade han sätta på skivspelaren och spela Bethovens femte symfoni på högsta volym. Han öppnade fönstren för att alla skulle veta att ambassaden höll öppet och att Sverige var där för att låta sig räknas.

Sverige på den tiden var ett hus där fönstren stod uppslagna mot världen.

Göran Sonnevis musik ljuder fortfarande och i morgon är den 28 februari.

Carl Hamilton