Män, så förbättrar ni för flickor och kvinnor

Foto: TT

Först ville hon inte berätta för någon. Hon var inte säker på om hon skulle gå till polisen. Samtidigt kändes det som att alla kompisar skulle se ner på henne om hon inte vågade anmäla. Det var fortfarande overkligt att hon själv helt plötsligt blivit en av alla kvinnor som misshandlats av sina män. En av dem som man hört talas om men inte vet så mycket om, på riktigt. Det hela kom som en chock. Helt plötsligt kastade han in henne i en vägg, höll fast henne, var hotfull och hade en kniv i handen. Sen fick hon inte lämna lägenheten, för han var rädd att hon skulle anmäla misshandeln. Hon hade varit väldigt rädd samtidigt som hon själv knappt fattade vad som hände. Det kändes helt absurt – som att våldet kom från ingenstans.

Hon trodde aldrig att det skulle hända henne. Och hon tror att om hon vetat mer hade hon kunnat se varningssignalerna tidigare. Därför väljer nu modellen Cajsa Wessberg att berätta om hennes känslor under och efter händelsen för att visa att detta kan hända, och händer, vem som helst. Hon bad mig skriva om hennes upplevelse för att tillsammans öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi måste lägga ansvaret där det hör hemma: hos förövaren.

Just ansvarstagande är något många kvinnor brottas med efter att de utsatts för kränkningar och övergrepp av sin partner. Precis som många andra tvivlade Cajsa länge på om hon verkligen skulle polisanmäla händelsen. Det kändes som att hon skulle förstöra hans liv. Att ta på sig ansvaret för konsekvenserna av förövarens handlande är vanligt. Kvinnor tar på sig ansvar för att mannen kan bli av med jobbet, eller för att hans familj och barn kan bli ledsna och tycka illa om honom. Allt det där som är förövarens ansvar att tänka på och värdera.

▪▪▪

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv. Det är svårt att kartlägga hur utbrett mäns våld mot kvinnor är idag, delvis för att få polisanmäler. Orsakerna till detta är varierande men kan vara just ansvaret kvinnan tar på sig samt att hon inte kan, vågar eller vill
anmäla. Starkt bidragande till mörkertalet är också att vi inte pratar tillräckligt om mäns våld.
Ämnet känns privat och skamfyllt. Därför är den viktigaste insatsen för att förebygga mäns våld mot kvinnor att sprida kunskap och förändra värderingar och attityder. Det MÅSTE bli lättare att prata om.

Sambandet mellan samhällsstrukturer där män är överordnade kvinnor och om mäns dominanta, våldsamma beteenden är uppenbart. Och lösningen likaså: ökad jämställdhet.
Därför ska vi prata med våra barn om detta både hemma och i skolan för att förändra könsmaktsordningen som förtrycker flickor och som lär pojkar att vara macho och våldsamma. Ingen är fri i våra snäva könsroller.

Våldet i nära relationer trappas ofta upp gradvis och kan anta många olika former. Det kan röra sig om fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld blandat med hot och tvång.
Det kan börja med kontroll och isolering i mindre skala och fortsätta med psykisk nedbrytning som blir en del av vardagen. Det fysiska våldet kan överrumpla första gången och många kvinnor beskriver att det kom som en blixt från klar himmel, vilket i mångt och mycket kan bero på att vi inte fått kunskap för att känna igen varningssignalerna som kanske funnits där länge. Dessutom gör stigmat och skammen att vi blundar för signalerna.

Efter det första fysiska våldet säger sig mannen ofta vara ångerfull och skyller på sitt humör eller onykterhet. Kvinnan beslutar sig för att vara kvar och dra ett streck över det hela. Sedan kan en lugnare period inledas, där mannen är mer kärleksfull än vanligt och allt kan till och med kännas bättre än någonsin vilket ökar förhoppningarna om att det kommer att förbli så.
Dessvärre övergår perioden vanligtvis i ökade spänningar som accelererar till våld igen.

▪▪▪

Det är livsviktigt att prata om det systematiska våldet och dessa mönster i relationer, för när du själv står mitt i det är det så mycket svårare, kanske omöjligt, att försöka se klart. Livsviktigt för att bara i Sverige mördas omkring 13 kvinnor per år av män som är eller har varit deras partner. Det är mer än en kvinna varje månad. Och för att tala klarspråk: en mördad kvinna är en mördad kvinna för mycket.

För att närma oss en värld där flickor och kvinnor inte dagligen måste förhålla sig till mäns våld och vara rädda för sin säkerhet och sina liv så krävs det att vi sprider kunskap och engagemang. Vi behöver politiker som sätter mäns våld mot kvinnor som högsta prioritet för samhällets resurser. Vi behöver fler män som tänker att förändringen kan och ska börja med mig. Män som tänker slå sig fria från machonormen de tvingats in i och som fattar att deras engagemang kommer göra all skillnad.

Jag påkallar civilkurage: jag anser att du som man kan och bör försöka förbättra situationen för flickor och kvinnor genom att motarbeta det strukturella våld som de utsätts för. Och inte för att ”det kunde vara din dotter, din mamma, din syster eller din partner som blev utsatt” - BARA för att kvinnor är människor.

Du som är utsatt, anhörig eller vän kan alltid:

- Ringa Polisen på 11414 eller vid akuta situationer 112.

- Ringa Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50, de ger stöd till dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du kan vara anonym, de har sekretess och öppet dygnet runt, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

- Hitta en kvinnorjour nära dig på Unizon.se eller Roks.se.

avLinnéa Claeson

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott

Relationer