Lena Mellin

Jag fick betalt för att använda min el

Tack snälla, snälla staten

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Det är något knas med det statliga elstödet. Riktigt knasigt är det, faktiskt.

Jag får betalt för den el jag använde i november. Visserligen bara 56 öre per kilowattimme.

Men jag är nöjd. Tack och bock.

Direkt efter Trettonhelgen började räkningarna för den svindyra elen under den kalla december levereras till landets hushåll.

I ett försök att stävja en befarad kritikstorm innan den hunnit uppstå meddelade energiminister Ebba Busch (KD) att elstödet skulle förlängas och utvidgas.

I dag har det statliga stomnätsbolaget Svenska kraftnät berättat att de på regeringens uppdrag utarbetat detaljerna i förslaget.

• Det gäller månaderna november och december förra året. Det förra gällde i ett år och avslutades i september (pengarna är inte utbetalda).

• Det gäller hela Sverige, alltså inte som tidigare bara den södra halvan.

• Ersättningen uppgår till 90 öre per kilowattimme i elområde ett och två. I elområde tre blir det 126 öre och i elområde fyra, längst i syd, uppgår det till 129 öre per kilowattimme.

• Stödet avser privatpersoner som hade ett eller flera elabonnemang 31 december 2022.

• Ersättningen uppgår till 80 procent av förbrukningen. Det förra gällde hela.

Det var fakta om det nya stödet. Nu går vi över till absurditeterna. Det ena är att det fortfarande inte finns något tak för hur högt stödet kan bli. Om abonnenten, mot förmodan får man ändå säga, använt 10 000 kilowattimmar (en halvårsförbrukning för en normalvilla) under november och bor i elområde tre så blir återbäringen drygt 10 000 kronor för den månaden, det vill säga 80 procent av 12 600 kronor. Medan en sparsam konsument som gjorde av med 1000 kilowattimmar samma månad får drygt en tusenlapp.

Elstödspaket nummer två är nu klart – summan landar på 10 miljarder kronor.
Elstödspaket nummer två är nu klart – summan landar på 10 miljarder kronor.

Men Svenska kraftnät säger att den tidsram som de fick av regeringen var för kort för att klura ut ett tak som var rättvist och fyller kraven på likabehandling.

Det är inte ok att det inte finns ett tak. Det premierar inte sparsamhet ”varje kilowattimme räknas”, som ett statligt organ säger i sin reklam. Men som alltså inte följs.

Den andra invändningen är att jag, och säkert många med mig, får en återbäring som är högre än priset jag betalt.

I november hade jag ett bundet elavtal som tyvärr gick ut den sista den månaden. Att fortsätta med bundet avtal var inte aktuellt, priset var för högt.

Men under november kostade elen 56 öre per kilowattimme. Eftersom jag bor i elområde tre uppgår återbäringen till brutto 126 öre per kilowattimme. Om jag först drar av min kostnad återstår 70 öre. Av det drar den i övrigt snälla staten av 20 procent, resten hamnar i min ficka.

Det innebär en vinst på 56 öre per förbrukad kilowattimme för mig under november. Jag får alltså betalt för att jag var så snäll och använde el då. 56 öre per kilwattimme närmare bestämt.

Min el var alltså inte gratis under november. Det var bättre än så. Jag fick betalt för att använda el. Jag skulle säga att det är ett mycket, mycket märkligt upplägg. Rent av absurt.

De nya elpengarna uppgår till 10 miljarder kronor. När stödet betalas ut är oklart. Sannolikt kommer regeringen vilja använda Försäkringskassan en gång till men om detta finns ännu inget beslut.

Vad fattas innan detta idiotiska system går igenom? Ett beslut av Elmarknadsinspektionen. Och ett av regeringen. Riksdagen är inte inblandad eftersom det inte handlar om skattepengar utan om avgifter som konsumenterna redan betalt och nu får återbäring på.

Tack snälla staten. Men att ge mig pengar är alldeles för mycket. Och det menar jag verkligen.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE