Mejla

Oisín Cantwell

Dom i Högsta domstolen i dag – fängelsestraffet för kulturprofilen står sig

Publicerad:
Uppdaterad:
Jean-Claude Arnault.
Foto: Pontus Orre
Jean-Claude Arnault.

KOLUMNISTER

Fängelsedomen mot Jean-Claude Arnault står fast.

Ett avgörande i Högsta domstolen i dag i ett annat fall var kulturprofilens sista chans att gå fri.

Dagens dom rör en våldtäkt som har fått stor uppmärksamhet i medier. Efter en sommarfest som en advokatbyrå höll våldtog en av firmans jurister en kollega.

Mannen överklagade hovrättsdomen på två års fängelse till högsta instans och anförde jäv.

Detta eftersom ny bevisning lämnats in till hovrätten efter den sista förhandlingsdagen, men innan dom meddelades.

Ett par dagar innan domen åberopade plötsligt juristen sina dagboksanteckningar. Hovrätten beslutade då att ta upp förhandlingen igen och att den nya bevisningen skulle ingå i målet. Men anteckningarna fick ingen betydelse för utgången.

Ansåg att han inte fått rättvis prövning

I sitt överklagande till Högsta domstolen hävdade mannen att hovrätten borde ha beslutat att en ny huvudförhandling skulle hållas med andra domare. Han ansåg att domarna som dömde honom hade bestämt sig innan den nya bevisningen presenterades och att han därför inte fått en rättvis prövning.

Högsta domstolen håller inte med. Justitieråden går igenom rättegångsbalkens regler för hur domstolar ska överlägga och tittar närmare på domar i Europadomstolen om domarjäv.

Slutsatsen är att hovrätten inte behöver ta om förhandlingen.

Ärendet avgörande för Arnault

Domen är ett viktigt principiellt ställningstagande. Att en domstol beslutat att en person ska vara fortsatt häktad innebär inte att slutgiltig ställning tagits i skuldfrågan.

Men det här ärendet rör inte bara ny praxis. Det har även avgörande betydelse för Jean-Claude Arnault.

I en 29-sidig inlaga till Högsta domstolen argumenterade kulturprofilen och dennes advokat Björn Hurtig för att medierapporteringen påverkade hovrätten.

Advokaten ansåg att Arnault i samband med rättegångarna "framställts helt onyanserat som ett veritabelt monster" och inte fått en opartisk prövning.

Högsta domstolen beslöt att avvakta med beslut om huruvida kulturprofilen skulle beviljas prövningstillstånd eller ej.

Juristerna ansåg att överklagandet innehöll frågor som var liknande de som skulle avhandlas i ett ärende som redan tagits upp till prövning, det om den våldtäktsdömde juristen.

Högsta domstolen har nu fattat ett principiellt avgörande om jäv i domstolar. Det finns inte längre principiell anledning att pröva Arnaults fall.

Fängelsestraffet på två år och sex månader kommer därmed med all sannolikhet att vinna laga kraft.

Det var ingen högoddsare. Kulturprofilen hade i praktiken obetydligt större möjligheter än en snöboll i helvetet.

Publicerad: