Regeringen stänger sörjande ute från begravningar

Orimliga konsekvenser – Löfven måste ändra sig

​En orimlig konsekvens av förbudet mot att samla fler än åtta personer är begravningar.

I värsta fall får inte ens maka och barn följa den avlidna till den sista vilan. Det är givetvis helt oacceptabelt.

​Jag fick ett mejl från en kvinna som miste sin mamma i lördags. Med de föreslagna reglerna att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer skulle hennes pappa, hon själv och hennes tre syskon inte alla kunna delta i begravningen. Förfärligt.

Barnbarn, mammans syskon och vänner skulle inte heller få komma. Med begravningspersonal som präst, kantor, begravningsbyråns representant med flera skulle potten vara full efter tre, fyra eller fem sörjande. Inte ens den avlidnas kvinnans make och samtliga barn skulle alltså få plats.

Svenska kyrkan är ingen revolutionär organisation. Saktmod är kanske ordet även om hetta kan visas från tid till annan.

Kyrkans remissyttrande till regeringen om åttapersonersgränsen stämmer till fullo in på den beskrivningen.

Saktmodigt. Men man anar klon i hartassen.

Kyrkan brukar enligt egen utsago tillstyrka förslag från regeringen. I sitt remissyttrande om åttapersonerstaket använder de i stället ordet acceptera. Med ett undantag – begravningar.

 

​Svenska kyrkan, som är huvudman för all begravningsverksamhet i Sverige, utom i kommunerna Stockholm och Tranås, använder mindre dramatiska ord än jag nu gör.

Men de tycker helt enkelt att det vore orimligt att begränsa samtliga närvarande vid begravningar i flera månader till totalt åtta, inklusive kyrkvaktmästare och annan personal.

Den föreslår, med viss skärpa, att ett undantag görs för sammankomster där man följer en när och kär till den sista vilan.

Upp till tjugo personer måste få vara på plats, personalen undantagen, föreslår kyrkan. Givetvis under förutsättningen att begravningslokalen tillåter det. Avstånd ska hållas.
 

Det är mycket lätt att instämma i kravet. Dels för att begravningen alltid är en viktig del i sorgearbetet och avskedstagandet.

Men också för att det på grund av den pågående pandemin är fler än vanligt som avlider utan någon anhörig närvarande. Då blir begravningen ännu viktigare än normalt.

Redan nu är 7 000 begravningar i Svenska kyrkans regi inplanerade till mitten av december. Till dessa ska läggas dem inom andra trossamfund, samt Stockholm och Tranås. Fler blir det, den nya förordningen väntas gälla i åtminstone fyra veckor.

Det vore en skandal, och en oändlig sorg, om avskedet till alla dessa personer begränsas till mindre än en handfull efterlevande.
 

Det går att skjuta upp begravningar. Man kan kremera den avlidne och hoppas att restriktionerna lättas upp. Men faran, som inte bara kyrkan ser, är att den avlidne blir kvar på bårhuset längre än som betraktas som etiskt försvarbart om de anhöriga inte kan genomföra begravningen på ett sätt som de uppfattar som rätt och riktigt. Enligt lag får man dessutom inte vänta hur länge som helst.

Regeringen väntas fatta beslut om åttapersonerstaket i morgon, fredag, enligt statsministerns kansli. Om inte alla då närvarande har ett hjärta av sten gör de som Svenska kyrkan önskar. Tillåter tjugo begravningsgäster, inte tre, fyra eller fem.

De nya reglerna, hur de nu kommer att se ut, börjar gälla på tisdag och under upp till fyra veckor. Men de kan förlängas.

 


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE