SORGLIGT

KOLUMNISTER

”I praktiken har kommunen placerat Edit i ofrivillig husarrest”

Kommunen har satt Edit, 98, i husarrest.

Hon får visserligen gå ut. Men hon kan inte.

Det är förfärligt. Inhumant. Och ett lagbrott.

Socialtjänstlagen är ytterst klar. Där står att ”kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får den hjälp som de behöver”.

Det gäller inte Edit. Hon är född före första världskriget och vill nu tillbringa resten av livet på ett tryggt och säkert äldreboende. Med eget rum, men med människor omkring sig.

Ett blygsamt önskemål från en mycket gammal kvinna kan tyckas. Men för mycket för Malmö kommun som i stället erbjudit Edit hemtjänst, larm och rollator. Och föreslagit att hon söker sig till seniorboende för friska 55+:are.

Otryggt boende

Edit får alltså inte den hjälp som hon tycker att hon behöver. Hon får den som kommunens tjänstemän vill ge. Oavsett lagens vackra ord.

I samma lag står också att äldre ska leva under ”trygga förhållanden”.

Inte heller det gäller Edit. Hon tycker inte längre det är ett dugg tryggt i lägenheten där hon bott sedan 1938. Hon upplever tvärtom sitt boende som väldigt osäkert.

Hon har redan ramlat och legat på sjukhus. Nu törs hon inte ens koka kaffe längre. Hon är rädd att trilla vid spisen och få det kokande vattnet över sig.

Bryter mot lagen

Edit kan inte längre själv gå ut från lägenheten på fjärde våningen. I praktiken har kommunen placerat henne i ofrivillig husarrest.

Lagbrott igen. Svenska gamlingar har rätt till ”en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.

Men Edit har ingen gemenskap värd namnet med andra än hemtjänsten. Däremot vill hon ha det. På ett äldreboende där det finns människor som det går att ta en pratstund med.

Tvingas bo hemma

Tyvärr är Edit inte ensam om att tvingas bo kvar hemma. Samtidigt som antalet mycket gamla blir fler minskar platserna i äldreomsorgen.

I slutet av 2005 bodde 100 400 personer i äldreboende. Det var 18 000 färre än fem år tidigare. Under samma period blev de som fyllt 80 år 50 000 fler.

Steg för steg håller samhället på att se till att fler hamnar i samma situation som Edit. Ofrivilligt instängda i det gamla hemmet. Bakom en dörr som de inte kan ta sig ut genom.

Sitter där hon sitter

Socialstyrelsen slog larm redan i vintras. Kvarboendet har drivits väl långt, slog chefen för äldreenheten fast.

Hjärtat blöder för Edit. Lagen slår vakt om Edit. Socialstyrelsen värnar om Edit.

Ändå sitter hon där hon sitter. Det är förfärligt sorgligt.

ARTIKELN HANDLAR OM