Nästa år kan din läkare göra fel och gå fri

KOLUMNISTER

Doktor Larsson sätter ihop ditt ben helt fel.

I dag skulle han prickas.

Nästa år kan han gå helt fri.

I mitten av juni fattar riksdagen beslut om en ny patientsäkerhetslag. På flera områden går förändringarna, som ska träda i kraft vid årsskiftet, i rätt riktning.

Som patient behöver du inte längre hålla reda på exakt vem som har felbehandlat dig. Du kan anmäla hela avdelningen, vårdcentralen eller sjukhuset.

Den utredning som görs efter klagomålet ska också vara bredare än i dag. Det handlar inte i första hand om att nita en viss person. Utan kartlägga varför vården inte fungerat.

Men förslaget innehåller också en rad försämringar – sett ur patientens perspektiv.

Tillbaka till doktor Larsson. Han är ortoped och sätter ihop ditt ben helt fel. Du blir låghalt och tvingas helt i onödan att gå igenom nya och smärtsamma operationer.

I dag kan du anmäla läkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. De kan varna läkaren. Eller i mindre allvarliga fall göra en erinran.

Dessa sanktionsmöjligheter försvinner med den nya lagen. För att prickas krävs att Larsson gör större skada än så.

Även i fortsättningen kan Socialstyrelsen vända sig till HSAN och begära att de beslutar om sanktioner. Läkaren kan mista rätten att skriva ut vissa läkemedel, framför allt de som innehåller narkotika. De kan begära att läkaren får en överrock under tre år, så kallad prövotid. Och de kan be att läkaren mister sin legitimation.

Men i framtiden slipper alltså läkaren prickningar som varning eller erinran. För i sammanhanget mindre misstag går han eller hon fri.

Man kan tycka att det är bra då det ofta inte bara är en enda person som är ansvarig när något går snett.

Man kan också tycka att förändringen är dålig eftersom vissa fel definitivt kan knytas till en enda individ. Patientens önskan om att ”få rätt” kommer inte att tillgodoses lika tydligt som i dag.

Men det finns fler svagheter i den nya patientsäkerhetslagen.

HSAN, som utreder felbehandlingar i dag, är en fristående myndighet. I fortsättningen ska de göras av läkartunga Socialstyrelsen som dessutom utfärdar de riktlinjer som läkarna ska följa. Vad är hönan och vad är ägget?

Besluten fattas i dag av en nämnd som består av två tjänstemän och åtta företrädare för allmänheten. I framtiden tas besluten av tjänstemän.

I dag kan HSAN:s beslut överklagas hela vägen till Regeringsrätten. Hur det blir när Socialstyrelsen tar över ska ”ses över”.

I dag kan man ta reda på om en läkare fått varningar eller erinringar. Det gör exempelvis ofta bemanningsbolag som vill veta vilka de anställer.

Den möjligheten försvinner eftersom ingen kommer att prickas eller varnas i framtiden.

Bra eller dåligt? Definitivt det senare.

ARTIKELN HANDLAR OM