Förslaget att stoppa IS-terrorister i Staffanstorp är dummast hittills

Debatten om misstänkta IS-terrorister har tagit fram det sämsta hos vissa politiker.

I går slogs nytt rekord i populistisk dumhet, då ett moderat snille i Staffanstorp deklarerade att återvändare inte är välkomna till kommunen.

"Den som deltagit i, eller understött terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkomna (sic!) till Staffanstorps kommun.

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form".

1 av 2 | Foto: STAFFANTORPS KOMMUN
Christian Sonesson (M).

Så lyder inledningen till det förslag som Christian Sonesson, moderat kommunalråd i Staffanstorp, ska lägga fram för kommunfullmäktige.

Någon rättslig grund för att förvägra en viss grupp personer försörjningsbidrag, vuxenutbildning eller annat stöd presenteras inte, vilket möjligen hänger ihop med att sådan inte finns.

Tvärtom. Utspelet utmanar sannolikt såväl grundlagen som socialtjänstlagen och kommunallagen. Det är illa. Och det blir ännu värre. För de tjänstemän som följer Sonessons önskemål att på sannolikt olaglig grund vägra vissa grupper understöd riskerar att göra sig skyldiga till tjänstefel.

Socialarbetare kan alltså hamna i en situation att de antingen måste vägra att underordna sig den politiska viljan eller troligen begå brott då de diskriminerar.

Så ser populism ut när den är som sämst.

Nyttig idiot

Men det finns ingen anledning att förvånas. Att det inte finns någon moské i Staffanstorp har inte hindrat politiker från att gnälla på böneutrop och hojta om att förbjuda moskéer och att väsnas om förbud mot halalslaktat kött trots att sådant inte tycks förekomma.

Utspel som snarast har gjorts för att få uppmärksamhet. Det är troligen i det ljuset även den senaste dumheten ska ses. Vilket i sin tur reser frågan om denna kolumn över huvud taget borde skrivas: Jag gör mig till nyttig idiot genom att uppmärksamma eländet.

Ibland måste dock politiska tokerier bemötas och när förslag läggs som sätter kommunanställda i en djupt problematisk situation finns det anledning att inte vara tyst.

Sonesson har härmed tagit ledningen i en ny politisk disciplin, nämligen utspel om hanteringen av misstänkta terrorister som återvänder från Syrien och Irak som saknar juridiskt stöd.

Respekten för rättstaten och dess principer har på sina håll visat sig vara marginellt utvecklad.

Kräver retroaktiva strafflagar

I hård konkurrens låg under några veckor Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, Adam Marttinen, i täten. Han kräver retroaktiva strafflagar mot IS-medlemmar och hävdar att det finns stöd i grundlagen för undantag från skyddet mot den sortens lagstiftning.

Marttinen pratar strunt. Det finns förvisso ett undantag i regeringsformen i händelse av krig eller krigsfara, men det handlar om skattelagstiftning. Ingenting annat.

Sverigedemokraterna har även utmärkt sig med att föreslå att medborgarskap ska kunna dras in även om det gör en person statslös, vilket inte bara kräver grundlagsändring utan även att Sverige ska strunta i internationella konventioner som riksdagen har beslutat ska följas.

Nu har stafettpinnen tagits över av en annan stjärna. Frågan är för hur länge. Det senaste bidraget må låta svårslaget, men det finns ingen anledning att tro annat än att resan mot botten bara har börjat.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM