Mejla

Oisín Cantwell

Läkare polisanmäld för mened

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

En läkare anklagas för att ha undanhållit viktiga uppgifter i en rättegång där en man dömdes till fängelse för att ha misshandlat sina spädbarn.

Mannen har polisanmälts för mened och fallet utreds av landstinget.

Oisín Cantwell.
Oisín Cantwell.

Högsta domstolen har, i en viktig vägledande dom, slagit fast att expertutlåtanden inte räcker för fällande dom när en förälder misstänks ha misshandlat sitt spädbarn.

Då professorer och läkare har backat från sina tidigare tvärsäkra påståenden om skakvåld och erkänt att forskningen egentligen inte vet särskilt mycket alls om detta fenomen konstaterade HD det självklara, att de vita rockarnas påståenden måste stödjas av annan bevisning.

En man som hade dömts för grov misshandel av sitt barn i hovrätten friades och en annan man, som redan har avtjänat sitt straff, har fått resning.

I ett tredje fall finns det dessvärre anledning att fråga sig vad den vittnande läkaren egentligen hade för drivkraft.     

En pappa dömdes i tingsrätten till 2,5 års fängelse för att grovt ha misshandlat sina tre månaders gamla tvillingpojkar så allvarligt att de fick frakturer.

Åklagarens viktigaste bevis var vittnesmålet från experten, som intygade att den medicinska utredningen starkt talade för att barnen hade utsatts för våld.

En dom som hovrätten senare rev upp. Mannen, som hade suttit häktad i sex månader, dömdes i stället till villkorligt för grovt vållande till kroppsskada då han varit oaktsam då han skötte en av pojkarna.

Efter den juridiska processen gick en anhörig igenom den medicinska dokumentationen och fann att experten hade undanhållit viktig information.

Läkaren hade vänt sig till några professorer och frågat om skadorna kunde förklaras med sjukdom. De skrev i ett utlåtande att den ena tvillingen led av brist på benvävnad och att skelettsjukdomen rakit inte kunde uteslutas.

Men i det rättsintyg som läkaren lämnade in till domstolen fanns inte denna information med. Tvärtom, han skrev att det inte hade gjorts fynd som tydde på rakit.

Då läkaren vittnade under ed nämnde han visserligen professorernas synpunkter, men på en fråga om skadorna kunde bero på rakit svarade han att "vi har vänt på den stenen ordentligt och vi har inte hittat några hållpunkter för den diagnosen".

Den anhörig som upptäckte bristerna i dokumentationen gjorde för ett par månader sedan en anmälan till det landsting där läkaren är anställd.

Mats Holmberg, jurist på landstinget, säger att en utredning är inledd och att en anmälan troligen ska göras till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att få en utomstående bedömning.

Den dömde mannen ska även polisanmäla läkaren för mened. Jag förstår honom.

Om experten har gjort sig skyldig till brott eller inte återstår att se. Men redan tanken på att en människa kan ha dömts till fängelse för något så stigmatiserande som misshandel av sina spädbarn utan annan bevisning än en läkare som under ed har utelämnat väsentliga uppgifter är mardrömslik. 

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Oisín Cantwell