Mejla

Oisín Cantwell

Säpos anmälan förbryllar

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

De juridiska turerna kring Kent Ekeroths senaste äventyr i Stockholmsnatten saknar inte underhållningsvärde.

Jag har inte tillgång till allt material, men Säpos anmälan förbryllar.

Söndagen har präglats av påståenden hit och dit, anmälningar, anklagelser och förnekanden.

Att i denna förvirring över huvud taget ha en åsikt om någonting kring Ekeroths nattklubbsbesök och dess rättsliga efterspel är förenat med risker. Men låt mig göra ett försök.

Säpo upprättade i går en anmälan om misstänkt olaga diskriminering. Det låter egendomligt.

Det är nämligen i grund och botten tillåtet att behandla en person sämre än en annan. Att till exempel inte släppa in vissa på en restaurang. En krog har och måste få ha rätt att själv bestämma vilka som får vistas i lokalerna.

Det är inte alltid ett trevligt beteende att exkludera vissa människor, men det är inte nödvändigtvis olagligt.

Dock existerar olaglig diskriminering. Lagen talar om sju områden där människor inte får särbehandlas negativt:

Etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Det är svårt att peta in engagemang i ett politiskt parti i någon av dessa grunder.

Men det här är inte helt enkelt. Kammaråklagare Ronnie Jacobsson har fått en muntlig föredragning av Säpo, tittat i lagboken och konstaterat att andra stycket i brottsbalkens 16:e kapitel 9:e paragrafen kan vara tillämpbart.

Han har, enligt TT, tolkat paragrafen som att "en som uppbär ett allmänt uppdrag eller är anställd i allmän tjänst kan vara målsägande när det gäller olaga diskriminering".

Jag har ingen anledning att ifrågasätta åklagarens kompetens, men detta förbryllar. Det paragrafen säger är att utöver näringsidkare kan även en person som innehar allmänt uppdrag diskriminera, vilket ju är raka motsatsen till det Jacobsson hävdar.

Jag tror att Säpo och åklagaren är helt ute och cyklar.

Nästa kapitel i denna fars skrevs då Ekeroth, möjligen stärkt av Säpos överraskande juridiska initiativ, beslöt att anmäla Stureplanskrogen Nosh & Chow för förtal.

Företrädare för krogen har hävdat att politikern kränkt en kvinnlig gäst på ett "extremt förnedrande sätt", vilket Ekeroth nekar till.

Förtal är ett brott som endast undantagsvis faller under allmänt åtal. Det är den drabbade som själv ska driva fallet.

Jag har svårt att se att det som har hävdats om Ekeroth är ett av de fall där åklagare anser det vara "påkallat från allmän synpunkt" att väcka åtal.

Denna anmälan kommer med andra ord att kastas i papperskorgen.

Det kan ju även vara så att det eventuella förtalet har uppstått genom att uppgifterna har spridits. Då är det möjligen till exempel Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin som ska ställas inför rätta.

Men det kommer inte heller att ske. En tidning måste ju få berätta om att en ledande politiker har blivit utslängd från krogen och att denne anklagas för ett kränkande beteende gentemot en gäst.

Möjligen skrivs snart ytterligare kapitel i denna juridiska fars. Har Ekeroth själv begått brott?

Det är intressant att han inte vill berätta om han har lämnat ut hela ljudfilen eller inte.

Han har ju tidigare varit inblandad i en fiffig redigering av bevismaterial.

Tipsa | Aftonbladet

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN