Kent Ekeroth kan få stor betydelse

Kent Ekeroth, 31, riksdagsledamot, Lund, civilekonom. Kent Ekeroth fick sluta som kriminalpolitisk talesperson efter järnrörsskandalen i november 2012. Ekeroth höll i kameran när Erik Almqvist skrek rasistiska och sexistiska tillmälen. Likt Almqvist beväpnade han sig sedan med ett järnrör.
KOLUMNISTER

Kungen ska få dela ut ordnar! Sämre fängelser för utländska medborgare! Livstid ska vara livstid!

Hur stort inflytande över Sveriges utveckling får mannen bakom dessa förslag, islamofoben Kent Ekeroth, vid en comeback i det mäktiga justitieutskottet?

Det finns ingen anledning att förvånas över att Ekeroth sannolikt återvänder till det justitieutskott han tvingades lämna efter att järnrörsviftandet blev känt i november 2012.

I Jimmie Åkessons Sverige preskriberas vissa försyndelser snabbare än andra.

Under föregående mandatperiod var Ekeroth ofta uppe i talarstolen och bråkade med ministrar om allt från regeringens kartläggning av afrofobin i Sverige till beslutet att bevilja syrier permanent uppehållstillstånd.

Med sina 92 motioner rörande allt mellan himmel och jord var han även synnerligen flitig med att försöka stifta nya lagar och förändra gamla.

Vill rädda traditioner

En genomgång på riksdagens hemsida ger vid handen att Ekeroths reformvilja går att dela in i tre huvudområden. 

1. Nödvändiga lagändringar för att monarkin såsom vi känner den inte ska gå under i globaliseringens tidevarv. 

Dit hör till exempel att för säkerhets skull skriva in i grundlagen att Sveriges valuta är kronan, så att inte euron i smyg tar över.

Dessutom bör det kungliga ordensväsendet se ut som det gjorde fram till 1975, då det "är en del av svensk tradition som är viktig att bevara”. Numera kan endast medlemmar av kungahuset samt utländska medborgare få vissa av de tyngsta medaljerna. Hög tid för comeback.

I denna genre ingår även insatser för att stimulera fäbodbruket, vallandet av djur på sommaren under traditionella former. Något som enligt motionen skulle leda till ”många arbetstillfällen”.

Satsningar på detta jordbruk skulle även rädda fjällkon, som har långa anor i Sverige och ”tros härstamma så långt tillbaka som från vikingatiden”.

2. Rasismen.

Att Ekeroth har lagt förslag som på olika sätt ska försämra för invandrare förvånar knappast någon. Den som döms till fängelse ska själv betala för tolken, rätten till fri tolktjänst vid sjukhusbesök ska begränsas och nya fängelser med lägre standard ska byggas för utländska medborgare.

Han har även krävt ett förbud mot "alla former av böneutrop från religiösa byggnader", då "islam gång på gång visat sig inte vara förenligt med våra västerländska värderingar av exempelvis demokrati och jämställdhet mellan könen".

3. Hårdare tag.

I denna pålitliga sverigedemokratiska gren har Ekeroth naturligtvis levererat.

Några stickprov: Livstidsstraff ska vara livet ut, straffen ska skärpas kraftigt för våldsbrott, rymningar ska kriminaliseras och straffmyndighetsåldern ska sänkas.

Jag studsar till vid rubriken "Ingen straffrabatt vid otillåten utredning". Det visar sig att Ekeroth har retat upp sig på att hovrätten tagit hänsyn till att en mördare inte hade fått en rättvis rättegång efter att ha utsatts för bevisprovokation av rikskriminalen och fått sitt straff sänkt från tio års fängelse till sju.

Detta daltande måste upphöra. Buset ska inte tjäna på eventuella otillåtna polisiära metoder.

Han får inget stöd

En del av Ekeroths motioner är bisarra, men harmlösa. Andra är djupt obehagliga och saknar dessbättre brett parlamentariskt stöd. Åter andra är förslag som såväl partier i alliansen som socialdemokraterna har stulit, gjort till sina egna och drivit igenom.

Kriminalpolitiken har helt enkelt blivit ett sätt att försöka vinna tillbaka röster från SD.

Hur blir det nu, när partiet har blivit mer än dubbelt så stort och Ekeroth med all sannolikhet återvänder till justitieutskottet?

Det finns skäl att befara att hans parti får ett ännu större inflytande över detta politikområde än tidigare.     

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM