Meningen är att vi ska lida först

KOLUMNISTER

Hon kom hem från skolan med Voltaires Candide och frågade vad den gick ut på.

Candide är en liten tunn roman som utkom 1759, men kunde ha varit skriven i går. Snabba klipp som i en rockvideo. Våld och ohyggligheter staplade på varandra. Huvudpersonen snubblar ständigt lika optimistisk från land till land på jakt efter lyckan. Hela resan badar i blod.

Men den som förvandlar alltihop till fars, är filosofen Pangloss, Candides lärare, som hur jävligt det än blir predikar att vi lever i den bästa av världar, eftersom -

Allt lidande leder till något gott.

Har det något att säga oss?

I vårt land, styrt av Luther, befolkat av patenterade självplågare har den som förfäktat att vi lider på tok för litet för vårt eget bästa alltid haft en trogen publik. Under de mörka decennierna - åttio- och nittiotalet - hette det ofta att vi levde långt över våra tillgångar, proppade i oss alldeles för mycket välfärdsgodis, och alltså borde lida litet mer.

I synnerhet ekonomerna ägnade sig åt att skriva ut lidandet som ett verkningsfullt recept.

Åt andra, vill säga. Jag har sällan eller aldrig hört en svensk nationalekonom

förespråka lidandet åt sig själv eller sina egna uppdragsivare.

Personligen menar jag att man bör vara en smula misstänksam när lidande skrivs ut som recept. Det räcker så bra med den plåga som kommer alldeles av sig själv. Och när det gäller politiken är min inställning att de politiker som likt forna tiders gymnastiklärare entusiastiskt ryter över församlingen att lidande är hälsosamt och uppbyggligt, av rena trovärdighetsskäl bör inleda sin verksamhet med att dosera den medicinen åt sina egna väljare.

Därför var årets valrörelse ett så välkommet avbrott.

Valrörelsen var en enda lång omfamning från höger till vänster av de som hamnat utanför. Intet politiker-öga var torrt. Nu skulle de utanförstående, de arbetslösa äntligen stödjas.

Så kom då den första budgeten.

Tillsammans med gymnasisten försöker jag bena ut en tvåhundra år gammal satir. Vad har den att säga? På andra sidan bordet ligger regeringens budget och annonserar vinnare och förlorare.

Nu skulle de arbetslösa få hjälp. Fast, visar det sig, först måste de - för sitt eget bästa - lida.

Carl Hamilton