Mejla

Oisín Cantwell

Samernas seger över staten kan bli en politisk bomb

KOLUMNISTER

Girjas samebys seger över staten i Högsta domstolen kan leda till ansenlig huvudvärk för riksdag och regering.

Vem äger naturtillgångarna i norra Sverige?

Bondeska palatset, klockan 09.15 den 23 januari 2020.

För första gången någonsin höll Högsta domstolen en presskonferens om en meddelad dom och sessionssalen med dess väggar prydda av oljemålningar föreställande döda, vita män i peruker var fylld av samer i färgglada dräkter, jurister och journalister.

Stämningen var uppsluppen, människor som har lärt känna varandra under denna segdragna tvist som långsamt gått från instans till instans hälsade glatt på varandra.

Justitiekansler Marie Hedenborg, som företrätt staten i målet, kramade om Matti Blind Berg, Girja samebys ordförande, och sa ”grattis”.

Även så kan Davids seger över Goliat illustreras.

– Vad heter Högsta domstolens ordförande, ropade en reporter från SVT över salen.

– Anders Eka, svarade Högsta domstolens ordförande artigt.

Eka hälsade oss välkomna och gav sedan ordet till justitieråd Sten Andersson som höll en femton minuter lång och snårig monolog, varefter utmattade representanter för pressen ställde sammanlagt två frågor. Sedan var det över.

En presskonferens hos Högsta domstolen är inte som andra presskonferenser, den saken är klar.

Samebyar i Sverige.

 

Vad finns då att säga om domen?

För en juristnörd är den fantastisk läsning. Justitieråden suckar över "vissa ofullständigheter i utredningen" om samernas rättigheter på 1500-talet, tar en vända förbi Magnus Erikssons landslag och kastar sig med aptit över ett brev i vilket Gustav Vasa slår fast att "sådana äger som obygde liggie, höre Gud, oss och Swerigis Crone till, och ingen annan".

Fräckt nog kör HD över såväl Gud som Gustav Vasa och ger Girja sameby ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns områden.

Justitiekanslern har stretat emot och i instans efter instans med en druckens envishet upprepat mantrat att marken ägs av staten. En fullt begriplig envishet, då betydande värden står på spel.

Staten har rennäringslagen på sin sida, anser HD. Men det är av underordnad betydelse. Historiska omständigheter avgör. Urminnes hävd. Så här har det varit i evigheter och vi tänker inte ändra på den ordningen.

 

Vilka bli konsekvenserna för jägare och fiskare?

Jaktkort och fiskkort kan mycket väl bli dyrare när nu samebyn tar över makten över dem från staten, som genom länsstyrelserna har skött dem.

Jägare har befarat de kan komma att stängas ute från områdena, men det är svårt att se att Girjas skulle ha någonting att tjäna på det.

Högsta domstolen ger samebyn upplåtelserätt till småviltsjakt och fiske i området.

Men i ett större perspektiv kan konsekvenserna bli mycket stora. Högsta domstolens dom bildar troligen prejudikat även för andra samebyar.

Det finns 51 samebyar i Sverige. Domen innebär inte nödvändigtvis att samtliga dessa får makt över jakt och fiske, men att en stor omvälvning kommer att ske är sannolikt.

Och är det verkligen bara jakt och fiske som påverkas? Hur stora blir de juridiska konsekvenserna av Girjas seger?

Samebyarna förfogar över ett renskötselområde motsvarande ungefär hälften av Sveriges yta. Naturtillgångarna där är enorma. Skog, järnmalm, vattenkraft.
Nu används det juridiska begreppet urminnes hävd på ett sätt som den inte gjorts tidigare.

Det här kan mycket väl bli en besvärlig historia för riksdag och regering. Lagar behöver möjligen stiftas. Samer kan komma att behöva kompenseras med betydande summor för att hållas på gott humör medan staten fortsätter att tjäna multum på norra Sveriges rikedomar.

Vissa ord har för länge sedan förlorat sina valörer. Numera kvalar strängt taget vad som helst in som politiskt sprängstoff. Jag borde försöka lägga band på mig själv och inte bli alltför dramatisk.

Men jag kan inte låta bli att påpeka att dagens dom kan få större konsekvenser än vad vi i dag kan överblicka.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

LÄS VIDARE

Samebyn Girjas vinner över staten

ÄMNEN I ARTIKELN

Girjas

Samer

Högsta domstolen

Justitiekanslern

Gustav Vasa