De får betala för orkanen

KOLUMNISTER

...men det finns vinnare

Även stormen har sina vinnare och förlorare.

Pappersbruk och sågverk får tillgång till billigt timmer.

Enskilda skogsägare kan bli ruinerade.

Foto: LIVSVERK BORTBLÅSTA Många skogsägare såg sina livsverk slås i spillror när orkanen drog fram över södra Sverige. För några kan det innebära ruin.

De ekonomiska konsekvenserna av stormen i södra Sverige för snart två veckor sedan är omfattande. Så stora att ingen ännu vågar ha någon bestämd uppfattning vilka summor det handlar om.

1. Skogsägarna. De verkligt stora förlorarna är ägarna till skogarna som blåst ner. En hel årsavverkning ligger på backen. Preliminära beräkningar från Skogsvårdsstyrelsen säger att skogen var värd minst 20 miljarder när den stod upp. Nu är priset mycket lägre - hur lågt vågar ännu ingen som ha någon uppfattning om.

Blir ruinerade

För enskilda skogsägare kan stormen innebära ruin. För andra blir inkomsterna lägre inkomster under en lång följd av år.

2. Industrin. För tillverkare av papper och pappersmassa och sågat trä är stormen bra. I alla fall i början. Priset på timmer kommer nämligen att sjunka. Hur mycket vet ingen. Men efter en stor storm i Frankrike sjönk priserna med 25 procent.

Hur företagen väljer att hantera den situationen återstår att se. Antingen kan de slå mot konkurrenterna och sänka priserna. Eller höja vinsten.

Men på sikt blir det problem. Om fem, tio år kommer det bli råvarubrist i södra Sverige. Ny skog har inte hunnit växa upp och bli avverkningsklar. Då väntas priserna stiga.

3. Småland. Värst drabbade av stormen är Småland, Halland, Västra Götaland och delar av Skåne. Särskilt Småland är starkt beroende av skogsindustrin. Här finns både sågverk, massa- och pappersindustri samt möbelindustri. Risken för att det lokala näringslivet stagnerar under flera år är uppenbar.

4 . Sverige. En stormakt på skogens område. Näst största exportör av sågat trä, tredje störst på pappersmassa, fjärde störst på papper. Nära femton procent av den svenska exporten, 100 miljarder kronor, består av sågat trä, papper eller pappersmassa.

Så även om kapitalkostnaderna är höga i skogsnäringen är det alltså en kassako vi talar om. En pelare som det svenska välståndet vilar på.

Men få bedömare tror att den förstörda skogen i södra Sverige kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort.

Liten näringsgren

Även om skogen ger stora exportinkomster är det en ganska liten näringsgren. Skogindustrin och skogsbruket representerar inte mer än fyra procent av BNP, värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år. Pappers- och massaindustrin sysselsätter 30000, sågverken omkring 15000 personer.

Stormen fällde inte bara träd. Den fällde också enskilda skogsägare. Hur många fler som dras med vet vi inte än.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM