Hösten kan bli en mardröm för regeringen

KOLUMNISTER

V-ledaren Jonas Sjöstedt ställer krav

VISBY. Fem partier kom i våras överens om att satsa 10 miljarder mer på försvaret. Men V-ledaren Jonas Sjöstedt är inte säker på att överenskommelsen håller.

Det avgörs i höst, säger han.

Vänsterpartiet lever i den bästa av världar. Regeringen är beroende av deras stöd för att riksdagen ska godkänna statsbudgeten. Annars vinner Alliansens förslag.

Jonas Sjöstedt sitter alltså i guldsits. Han kan få igenom nästan vad han vill förutsatt att det ligger inom rimlighetens gräns.

Därför var det inte helt överraskande att Jonas Sjöstedt i sitt tal i Almedalen, på sitt timida sätt, hotade regeringen. De verkar inte vilja eller våga, sade han.

Det handlar bland annat om att satsa mer på infrastruktur, bostadsbyggande och klimatet. Det rör sig också om att på ett betydligt resolutare sätt än nu bryta segregeringen i skolan.

- När regeringens klimatpolitik är mindre radikal än påvens sär det dags att växla politik, sade han.

Men det mest uttalade hotet kom inte från scenen i Almedalen utan i Aftonbladets utfrågning av Jonas Sjöstedt tidigare under dagen.

Enligt en uppgörelse mellan fem av riksdagens partier, M, C, KD, MP och S, ska försvaret få ett tillskott på drygt tio miljarder kronor under de närmaste åren.

Men enligt Sjöstedt är det inte säkert att uppgörelsen överlever höstens budgetförhandlingar mellan regeringen och Vänsterpartiet. V vill hellre lägga pengarna på andra saker, exempelvis en sommarlovsstöd för de barn som annars riskerar att få gå ensamma hemma under lovet.

Sjöstedt hänföll också till en obegriplig nostalgi för 1970-talet. Då var arbetslösheten 1,5 procent och alla hade en gemensam framtidstro.

Jag var något äldre än var Sjöstedt var och kan tala om att så himla idylliskt var det inte. Många av 1950- och 1960-talens arbetskraftsinvandrare kände inte att de omfattades av den gemensamma framtidstron utan flyttade hem.

Efter 1967 måste alla utomnordiska sökande ha jobb, arbetstillstånd och bostad innan de kom. Invandringen från Finland exploderade, de var ju nordbor.

1971 avskaffades den viktigaste delen av sambeskattningen. Tills dess lades kvinnans lön på toppen av mannens. I kombination med höga marginalskatter ledde det till att hushållskassan kunde få betala för att kvinnan jobbade.

Det var ju därför arbetslösheten var så låg. Kvinnor ingick inte i arbetskraften i någon högre grad.

Till det ska läggas våldsamma politiska motsättningar mellan vänster och höger och politisk extremism och terrorism i många av Europas länder.

Knarket kom till Sverige och mellanölet i livsmedelsbutikerna ökade alkoholskadorna. Någon idyll var det inte.

Jonas Sjöstedt hävdar att Grekland har ett vänsterstyre som förföljs av det högerdominerade EU. Även det är en sanning med modifikation. Efter valet i januari bildade vänsteralliansen Syriza, med 36 procent av rösterna, regeringen tillsammans med nationalistiska högerpartiet Oberoende greker, med fem procent av rösterna.

En ohelig allians, men inte ett vänsterstyre.

Lördagen tillbringar Jonas Sjöstedt i gotländska Ojnareskogen som han vill ska bli naturreservat i stället för kalkbrott. Kom loss Åsa Romson, uppmanade han henne i talet.

Höstens budgetförhandlingar mellan regeringen och Sjöstedts parti kan bli en mardröm. För regeringen.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM