Mejla

Oisín Cantwell

Dyster läsning om barn som växer upp i Sverige

KOLUMNISTER

FN:s rapport om hur barn behandlas i Sverige är ingen munter läsning.

I påfallande skarpa ordalag oroas experterna över bland annat barnmisshandel, diskriminering av invandrarbarn och barn i häkte.

Det har gått fem år sedan FN:s barnrättskommitté senast granskade Sverige, och nu har oberoende experter från 18 länder än en gång gjort en studie.

Sverige får beröm för högt uppställda ambitioner och för beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag, vilket inte hindrar att politiker och tjänstemän på myndigheter har all anledning att noggrant läsa rapporten.

Den innehåller nämligen en hel del viktiga synpunkter på mer eller mindre allvarliga missförhållanden. ”Ovanligt stark kritik”, anser barnombudsman Fredrik Malmberg.

Några exempel:

•Isolering av barn och unga i samhällsvård, arrest och häkte måste förbjudas. Barnrättskommittén är allvarligt bekymrad och uppmanar till totalförbud.

Dessutom bör det lagstiftas mot fastspänning av barn i bälte, vilket i dag är förekommande inom den psykiatriska slutenvården.

– Att bältning används som metod i detta århundrade är obegripligt, säger den österrikiska domaren Renate Winter, som en av experterna, till Svenska Dagbladet.

•Antalet fall av barnmisshandel har ökat väsentligt. För få fall leder till åtal. Sverige måste utveckla en strategi för att bekämpa detta.

•Barn från marginaliserade familjer, invandrarfamiljer och barn från HBTQ-familjer diskrimineras och mobbas. Sverige bör agera kraftfullare rörande dessa allvarliga problem.

•I rapporten uttrycks ”djup oro” över att ensamkommande flyktingbarn försvinner från asylcenter. Även rapporter om att barn skickas tillbaka till länder där deras liv eller frihet hotas är mycket oroande.

•Skärpt lagstiftning för att skydda barn mot sexualbrott. Alla former av barnpornografi och sexuell exploatering av barn bör kriminaliseras.

•Barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lag. Regeringen har lovat att göra det, men kommittén anser att den process som är inledd skyndas på.

•Barn som har bevittnat våld i hemmet ska få straffrättslig status som målsägande. I dag är de inte part i målet vid en rättegång.

Listan kan göras längre, men jag stannar där. Läsningen är dyster och det är lätt att glömma att Sverige är en betydligt bättre plats att växa upp i för barn än många andra länder.

Experterna har å andra sidan rätt då de påpekar att varje land ska jämföra sig med sig självt.

Vi skriver år 2015 och ännu finns mycket att göra för att stärka utsatta barn och deras rättigheter.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Oisín Cantwell