Lena Mellin

Därför är det elbrist i Sverige

Avvecklingen av kärnkraften har inte med saken att göra – fast vissa önskar det

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

​Många vill tro att avvecklingen av kärnkraften ska vara skälet till dagens höga elpriser och att Sverige tvingats importera el i kylan.

Sambandet finns.

Men det är inte den avgörande förklaringen. Även om kärnkraftskramare önskar att det vore så.​

Det är minusgrader i hela landet och det blåser inte. Följden har blivit stundtals superhöga elpriser, elimport och effektbrist i landets södra delar. Uppmaningen att avstå från att dammsuga under de timmar då elförbrukningen är som högst har redan blivit ikonisk.

Många som redan innan gillade kärnkraft vädrar morgonluft och påstår att alltihop beror på att den svenska kärnkraften avvecklas mot allt sans och vett.

Det finns ett samband men det är inte solklart. Tyvärr måste jag nu be dig att beväpna dig med lite tålamod för att ta del av den ganska långa förklaringen.

Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg där statliga Vattenfall är huvudägar
Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg där statliga Vattenfall är huvudägar

För 41 år sedan beslutade väljarna i en folkomröstning att kärnkraften skulle avvecklas. Beslutet bekräftades senare av riksdagen. Tidtabellen har justerats flera gånger.

Förra nyåret stängdes reaktorn Ringhals 2. Vid det här nyåret var det dags för Ringhals 1. Kvar finns sex av ursprungligen tolv svenska aggregat.

Svängningarna i Ringhals har inte beslutats av riksdagen eller någon annan politisk instans. Huvudägaren Vattenfall fick på en bolagsstämma redan för sex år sedan godkänt för följande scenario: Att den framtida lönsamheten för reaktorerna 1 och 2 i Ringhals var så dålig att de skulle avvecklas. Beslutet har inte ändrats trots att skatten på kärnkraftsel sänkts.

Sveriges produktion av el varierar mellan ungefär 140 och 160 terawattimmar per år. Produktionen vid de nedlagda reaktorerna i Ringhals var 1 800 megawattimmar.

Enligt Vattenfall stod Ringhals för omkring en femtedel av Sveriges elproduktion. Nu kommer den ligga kring 12 procent eftersom produktionen vid de återstående aggregaten ska öka.

Bristen på blåst skapar tillfälligt dyra elpriser.
Bristen på blåst skapar tillfälligt dyra elpriser.

Det kan låta bestickande, men samtidigt ökar annan elproduktion, framför allt vindkraft.

Sverige både importerar och exporterar el på den nordiska elbörsen. Förra året var nettot omkring 25 terawattimmar. Enligt energiminister Anders Ygeman (S) är det lika mycket el som de tre baltiska länderna använder under ett år.

Det finns alltså väldigt lite, för att inte säga ingenting, som talar för att Sverige lider av elbrist – trots neddragningarna i Ringhals.

Det som däremot kan uppstå med jämna mellanrum är effektbrist. Effekt kan beskrivas som den el som finns tillgänglig vid en viss tidpunkt på ett visst ställe.

Effektbristen uppstår oftast när det är kallt och vindstilla och i södra Sverige.

Det beror främst på överföringsproblem från norra Sverige, där en hög andel av elen produceras, till landets södra delar där de flesta bor.

Det här har varit känt länge och nu har Svenska kraftnät, en statlig myndighet som driver motorvägarna för el, äntligen fått pengar för att bygga ut och modernisera nätet för att det ska flyta på bättre på elmotorvägarna.

Kärnkraft har en fördel framför vindkraft. Den går att planera. Man kan skruva på kranen om det behövs mer el. Vindkraften är självklart beroende av blåst.

De stängda aggregaten i Ringhals har alltså bidragit till effektbristen som uppstått i Sverige under den senaste tidens kyla. Man har inte kunnat skruva upp produktionen, så att säga.

Men under slutet av veckan, då det på nytt väntas bli väldigt kallt, kan problemen bli mindre. SMHI räknar med blåsigare väder då.

Till sist, oljekraftverket i Karlshamn, Blekinge, är inte igång. Det är däremot satt i beredskap, precis som det är avsett att göra i vissa lägen. Två procent av Sveriges elproduktion är fossil.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: