Mejla

Wolfgang Hansson

Passiva och naiva politiker göder skuggsamhället

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Många spaltcentimeter har den senaste veckan ägnats åt att kritisera och raljera över Säpos miss som gjorde att en efterlyst kvinna utan uppehållstillstånd kunde städa statsministerns bostad.

Men problemet är långt större än så.

Skuggsamhället är både ett hot och en skam som svenska politiker och myndigheter varit upprörande passiva och naiva att ta itu med.

En efterlyst kvinna städade i statsminister Magdalena Anderssons bostad.
En efterlyst kvinna städade i statsminister Magdalena Anderssons bostad.

Människorna hamnar i skuggsamhället av olika skäl.

Ungefär hälften av alla asylsökande som får avslag på sina ansökningar lämnar inte frivilligt Sverige. Många av dem går under jorden och lever som papperslösa. De kan bara jobba svart eftersom de saknar arbetstillstånd.

En annan kategori är de som kommer som arbetskraftsinvandrare. Den tidigare borgerliga regeringen gjorde det betydligt enklare att importera utomeuropeisk arbetskraft till okvalificerade arbeten. Sveriges regler tillhör de mest generösa i världen.

Så trots att 790 242 personer i Sverige försörjde sig på bidrag 2020 så importerar Sverige arbetskraft till en rad relativt enkla arbeten som rimligen borde kunna utföras av arbetslösa som redan bor här.

Ingen vet hur många de är

Skuggsamhället ger upphov till en omfattande kriminalitet. Arbetstillstånd som säljs, fusk med folkbokföring, handel med så kallade samordningsnummer, skattefusk, lönefusk, människohandel.

Listan är i det närmaste oändlig.

Uppskattningsvis 50 000 människor lever som papperslösa i Sverige. Det kan vara långt fler. Det kan vara färre. Ingen vet egentligen eftersom myndigheterna har så dålig kontroll.

Skuggsamhället är inget specifikt svenskt problem. Inom hela EU beräknas det finnas någonstans mellan 2,8 och sex miljoner papperslösa. Många lever under vidriga förhållanden.

För några år sedan träffade jag några asylsökande män från Nigeria som bodde i en sedan länge nedlagd fabrik i utkanten av Rom. Totalt bodde flera hundra där.

Det stank av urin och avföring. Männen gjorde upp eld mitt på cementgolvet för att hålla sig varma. I ena delen av den stora lokalen hade migranterna byggt upp minilägenheter av plankor, spån- och pappskivor.

Migranter i Italien som Aftonbladets Wolfgang Hansson och Magnus Wennman träffade 2018.

Politikerna blundar

Det var syner jag inte trodde existerade i dagens Europa. Men de blir allt vanligare. Även i Sverige.

De flesta verkar helt blunda för skuggsamhället och många verkar tycka att det inte angår dem.

Men är det så här vi vill ha det i Sverige? Att asylsökande ska kunna stanna illegalt och leva i misär, att människor som kommer hit för att arbeta utnyttjas och ofta arbetar under förhållanden som aldrig skulle accepteras på den reguljära arbetsmarknaden.

Politiker och ansvariga myndigheter har i många år blundat för problemen. Det finns en passivitet där saker och ting hamnar mellan stolarna.

Migrationsverket fattar beslut om avvisningar men det är polisen som ska genomföra dem och de prioriterar ofta annan brottslighet.

Istället för revirpinkande där varje myndighet koncentrerar sig på sin lilla del behövs ett brett samarbete över myndighetsgränserna.

Låga priser ger låga löner

Det finns också en stor naivitet och godtrogenhet där få politiker när de stiftar lagar tar höjd för att systemen kan missbrukas. Alla är inte laglydiga men kontrollen brister ofta grovt.

Hur kan annars vissa vietnamesiska kvinnor som jobbar på nagelsalong få en lön på pappret men en mycket lägre i verkligheten?

De stora bovarna här är givetvis de företagare och andra som utnyttjar socialt utsatta människor och utsätter dem för slavliknande förhållanden.

Men vi spelar alla med genom att få våra hämtmat hemkörd eller bilen handtvättad till löjligt låga priser vilket i andra änden innebär löjligt låga löner.

Skuggsamhället är en skam för Sverige eftersom vi låter människor leva under hemska förhållanden på ett sätt som vi aldrig annars skulle tillåta.

Undergräver samhällsmoralen

Men det utgör också ett hot eftersom vi har tiotusentals människor som inte har rätt att vistas i landet och som vi inte har koll på. Varför ha ett dyrbart asylsystem där folk får sin sak prövad om vi sedan låter dem som får nej stanna här illegalt?

Rakhmat Akilov som utförde terrordådet på Drottninggatan 2017 var en asylsökande som fått avslag och jobbade svart med asbestsanering. Ute i Europa har en rad terrordåd utförts av asylsökande och som gått under jorden. Desperata människor blir lätt användbara verktyg för andra.

Just nu har vi ett säkerhetspolitiskt känsligt läge som Ryssland kan vilja utnyttja.

Skuggsamhället är inte bara en skam och ett hot. Det bidrar också till att undergräva samhällsmoralen och tilltron till ett ordnat välfärdssamhälle.

Det är hög tid att ta itu med skuggsamhället innan det växer till en okontrollerad cancersvulst på samhällskroppen.

Av: 

Wolfgang Hansson

Publisert:

LÄS VIDARE

Magdalena Andersson och städhjälpen - detta har hänt

ÄMNEN I ARTIKELN

Migrationspolitik

Europa

Rakhmat Akilov

Migrationsverket

Människohandel