Wolfgang Hansson

Klimatomställningens moment 22

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Efter reaktorolyckan i Fukushima beslöt Angela Merkel att avveckla all kärnkraft i Tyskland.
Efter reaktorolyckan i Fukushima beslöt Angela Merkel att avveckla all kärnkraft i Tyskland.

Under sina dryga 16 år vid makten har Angela Merkel gjort sig känd för att aldrig låta sig styras av känslor. Med ett viktigt undantag.

När hon efter reaktorolyckan i Fukushima beslöt att omedelbart avveckla all kärnkraft.

Sett ur dagens klimatomställning ett olyckligt beslut.

Merkel är känd för sina noggranna, faktabaserade överväganden inför viktiga beslut. När förbundskanslern lät yxan falla över kärnkraften hade det bara gått två månader sedan Fukushima. Klimathotet kändes fortfarande mer avlägset. Rädslan för en kärnkraftolycka i Tyskland var större efter katastrofen i Japan 2011.

I dag är behovet att minska koldioxidutsläppen akut på ett helt annat sätt. Samtidigt finns det ett stort problem. De förnybara energikällorna vind, sol och vatten finns ännu inte i tillräcklig omfattning. De har dessutom den nackdelen att de är väderberoende och ännu inte kan lagras över lång tid.

Även om Tyskland kraftigt byggt ut sol- och vindkraft de senaste tio åren, en positiv effekt av kärnkraftsavvecklingen, så räcker det inte för att täcka landets energibehov när kärnkraften stängs av helt. Ur klimatsynpunkt hade det varit betydligt bättre om Tyskland istället för att stänga sina 17 kärnkraftverk hade fasat ut den smutsiga kolkraften som istället ökat.

Nu stänger man en energikälla med låga koldioxidutsläpp men behåller kolet till 2038.

Sett bara ur klimatomställningssynpunkt är det rent vansinne.

Vilket är varför diskussionen om kärnkraften blir allt hetare inom EU. Nyligen krävde tio EU-länder i ett brev till EU-kommissionen att kärnkraften ska klassas som ett hållbart alternativ för att klara klimatomställningen. Frankrike och Finland hörde till undertecknarna men Sverige vägrade skriva på vilket har upprört oppositionen.

Gillar inte kärnkraft

Världens miljörörelser (och många andra) gillar inte kärnkraft därför att den genererar farligt radioaktivt avfall som måste lagras i minst 100 000 år och kräver brytning av uran.

Jag är själv ingen stor fan av kärnkraft. Jag har besökt både Tjernobyl och Fukushima och med egna ögon sett vilken enorm förödelse en reaktorolycka ställer till med. Strålningsskadade människor, övergivna städer, stora områden som blir obrukbara under lång tid.

Men man måste våga se att här står två motstridiga intressen mot varandra. Ska vi ha en chans att nå klimatmålen och stoppa utvecklingen mot att ännu större delar av vår planet blir obeboeliga så är det inte särskilt smart att rata en energikälla som hur klimatomställningssynpunkt är långt bättre än både kol, olja och naturgas.

Även om kärnkraft klassas som hållbar i det här avseendet är det inte särskilt troligt att det byggs ny kärnkraft i Europa. Säkerhetskraven är så höga att det inte är ekonomiskt lönsamt. Men man kan åtminstone försöka förlänga livet på den kärnkraft som finns så att de förnybara energikällorna hinner ikapp energibehovet.

Vilket är något som bland andra Internationella Energirådet, IEA, rekommenderar, ett fristående organ inom OECD som bland annat har som mål att minska beroendet av fossila bränslen. I en rapport skriver man att det blir ännu mycket svårare för världen att nå klimatmålen om man inte förlänger livet på den kärnkraft som redan finns.

Energikris

IEA påpekar också att det behövs energislag som kan överbrygga tillfälliga tapp i produktionen av de väderberoende vind, sol och vatten. Där kan kärnkraften spela en viktig roll som en leveranssäker källa av elström.

Nu är Europa istället beroende av att president Putin låter den ryska naturgasen flöda.

– Energieffektivisera, ropar miljöpartierna som svar. Vi kan bli bättre på att spara energi men det räcker ändå inte.

I dag är vi mitt i en energikris driven av den kraftiga återhämtningen i världsekonomin efter att coronapandemin släppt det värsta av sitt grepp. Världens länder måste göra kraftiga investeringar i förnybara energikällor men i väntan på att de ska få effekt kan vi inte stänga ner våra ekonomier.

I dag tvingas fabriker stänga därför att de inte kan få tag på energi eller för att el-priset är så högt att produktionen blir olönsam. Om det sker i större skala väntar sänkt levnadsstandard och kraftigt ökad arbetslöshet.

Något som knappast lär öka den folkliga viljan till energiomställning.

Då kan det vara värt priset att använda kärnkraft ett tag till även om den ur vissa aspekter är en dålig energikälla

Publisert:

LÄS VIDARE