Mejla

Oisín Cantwell

Svårt att finna glädje i Brå-rapporten – trots minskad brottslighet

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

2021 års Nationella trygghetsundersökning visar en positiv trend.
2021 års Nationella trygghetsundersökning visar en positiv trend.

Så är det än en gång dags att svära över kriminologerna, denna lömska yrkeskategori vars huvudsakliga uppgift tycks vara att mörka att muslimerna är på väg att ta över och att ragnarök stundar.

Orsaken är att Brå i dag släppt en rapport i vilken det berättas att färre personer uppger att de har utsatts för brott.

Annat var det för någon månad sedan, då samma myndighet meddelade att människor med utländsk bakgrund är överrepresenterade i kriminalitet och att grupper från Afrika och Mellanöstern är mer belastade än dem som kommer från våra grannländer.

Då var det julafton på Bulletin, champagnekorkar smällde på sociala medier och brottsforskarna var det finaste vi har, näst efter allemansrätten och kungen.

 

Men nu? 2021 års Nationella trygghetsundersökning, där 74 000 personer svarar på frågor om utsatthet för brott och oro för att råka illa ut, visar en positiv trend.

Några siffror:

  • 20,2 procent av befolkningen säger att de under fjolåret utsattes för brott. En minskning med över två procentenheter. Och det gäller i nästan alla brottskategorier.
  • Noterbart är en svagt nedåtgående trend för sexualbrott och misshandel.
  • Även vardagsbrottsligheten, din stulna cykel, inbrottet i ditt hem, bilen som inte står på parkeringen på morgonen, tycks minska. Från 14,6 procent till 13,2.

Kan det i denna dystopiska tid, utnyttjad av politiker för att avskaffa rättssäkerheten, i själva verket vara så att kriminaliteten minskar?

Ett och annat tyder på det. En undersökning nyligen från Malmö universitet visar att ungdomsbrottsligheten sjunkit kraftigt de senaste 20 åren, för att ta ett exempel. Kidsen sitter hemma vid sina datorer.

Och en lika färsk som intressant ministudie gjord av Sven-Åke Lindgren, professor emeritus i sociologi, tyder på en kraftig minskning av våld som män utsätter andra män för.

3 500 färre män vårdades för våldsskador år 2020 jämfört med 2008.

Men dessa resultat säger naturligtvis inte hela sanningen. Det gör inte heller dagens Brå-rapport.

 

Felkällor saknas inte. Människor kan både överdriva och mörka då de ska svara på den här sortens frågor.

Pandemin har med all sannolikhet haft en dämpande effekt. Det är exempelvis noterbart att sommarens lättnad i restriktioner haft viss ökande inverkan på anmälda brott mot person.

Och endast någon som bor på månen kan ha undgått att notera den synnerligen dystra utvecklingen av skjutvapenvåld och sprängningar i Sverige de senaste åren. En trend som saknar motstycke i EU.

 

Det krävs med andra ord vissa ansträngningar för att finna glädje i dagens i och för sig positiva statistik.

Nu är det dock inte kriminologernas uppgift att sprida glädje. Det jobbet får komiker och Alexander Isak försöka sköta.

Kriminologernas uppgift är att efter bästa förmåga beskriva och analysera brottslighetens orsaker och utveckling.

En viktig uppgift, hur mycket systemkollaps-grenen av högern än svär över positiva trender eller delar av vänstern vevar om rasism då det berättas att människor med bakgrund i andra länder tenderar att begå fler brott än infödda.

Konsekvensneutralitet, är ett ord som kommer för mig.

 

Publisert:

LÄS VIDARE