Smita från trafikolycka kan vara en mänsklig rättighet

KOLUMNISTER

Är det en mänsklig rättighet att smita från en trafikolycka?

Den något udda frågan vill Riksåklagaren att Högsta domstolen ska pröva.

Jo, frågan i ingressen är något förenklad.

Den petigt lagde, och just jurister brukar vara petiga, i varje fall de som är duktiga, skulle hävda att det RÅ vill ha prövat är hur straffbestämmelsen om obehörigt avvikande från trafikolyckplats förhåller sig till skyddet mot att inte behöva belasta sig själv, så kallad självinkriminering.

Detta är krånglig juridik, men låt mig återkomma till paragraferna och först berätta om vad fallet handlar om.

I oktober 2016 krockade en bilförare med en vägskylt i en av Stockholms förorter, en olycka han smet från.
Han dömdes för olovlig körning, grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott, men friades i såväl tingsrätt som hovrätt för avvikandet.

Enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är det nämligen så att staten inte kan ålägga personer att rapportera sin egen brottslighet och straffa den som struntar i att göra det.

Har domstolarna dragit en korrekt slutsats? Byråchef My Hedström hos riksåklagaren anser att rättsläget inte är ett under av klarhet och vill att Högsta domstolen ger vägledning.

I överklagandet åberopas svensk lagstiftning, förarbeten, trafikförordningen, Europakonventionen och ett antal avgöranden i Europadomstolen som har genererat praxis.

Det är Jalloh mot Tyskland hit och O'Hallornan mot Storbritannien dit, för att inte tala om en trafikolycka som vandrade hela vägen upp till finska Högsta domstolen.

RÅ:s slutsats är att det finns en möjlighet att vägra lämna uppgifter i vissa situationer, men att rätten inte är oinskränkt.

Det konstateras dessutom att hovrättsdomar visar att det är lagligt att smita från olyckplatser för rattfyllon, men olagligt vid enklare trafikincidenter. Inkonsekvent, kan tyckas.

Kommer då HD ta upp fallet? Oklokt vore det att vara allt för tvärsäker. I varje fall för den som inte vill löpa risken att framstå som en idiot efter att juristerna på Riddarhustorget har sammanträtt.

Men frågan är onekligen intressant.