Mejla

Lena Mellin

Vården klart viktigaste politiska frågan

Fördubbling på en månad enligt Aftonbladet/Demoskop

Publicerad:

KOLUMNISTER

Andelen som tycker att vården är den viktigaste politiska frågan har nära på fördubblat på bara en månad, enligt Aftonbladet/Demoskop.

Det är en rekordstor förändring.

Alla andra frågor på topplistan tappar i vikt.

Den andra vågen av coronapandemin har möblerat om i toppen av listan över vilka politiska frågor som svenska folket tycker är de allra viktigaste.

Enligt Aftonbladet/Demoskop, som regelbundet mäter vad väljarna tycker är mest angeläget just då, har andelen som tycker att vården är viktigast nära fördubblats på en månad.

I den förra mätningen ansåg 14 procent att vården var den viktigaste politiska frågan. Nu är det 27 procent. För en månad sedan låg vården på tredje plats. Nu är den i topp.

Förklaringen är inte särskilt komplicerad. Den rekordstora ökningen av dem som tycker att vården är viktigast förklaras givetvis av den ökade smittspridningen av covid-19, det synnerligen ansträngda personalläget i sjukvården och den därmed sammanhängande platsbristen på vissa sjukhus.

För alla andra frågor på väljarnas fem-i-topp-lista minskar andelen som tycker att det är den viktigaste frågan.

Lag och ordning toppade väljarnas lista över den viktigaste politiska frågan i den förra mätningen. Det är fortfarande många väljare, en femtedel, som tycker att den är jätteviktig. Men färre än de som tycker att vården är det.

Detsamma gäller invandringen. Den låg tvåa på listan förra månaden och nu på tredje plats. 16 procent, färre än förra månaden, tycker att den frågan har topprioritet.

Miljö och Sveriges ekonomi ligger kvar på samma plats som förra månaden men deras relativa vikt har alltså minskat. Ingen av dessa två frågor har under de senaste åren varit särskilt frekventa på fem-i-topplistan. Men nu har de legat där under närmare ett år, sannolikt på grund av pandemin och de ökande, allt tydligare, klimatförändringar.

De tre frågorna i topp på listan har legat där under lång tid. Men ordningen mellan dem möbleras ofta om. Rekordökningen för vården i den här mätningen är dock ovanlig.

 

I mätningen ingår också en undersökning av vilka partier som väljarna tycker har den bästa politiken på de sammanlagt tolv undersökta politikområdena.

Moderaterna ligger i topp. De anses ha den bästa politiken både när det gäller Sveriges ekonomi, jobben, försvaret och företagande. Det är givetvis ett styrkebesked för det ledande oppositionspartiet.

Sverigedemokraterna ligger nästan lika bra till. Väljare tycker att de har den bäst politiken på tre områden. Det är deras prioriterade frågor, det vill säga invandring, lag och ordning och integration. Också det är ett fördelaktigt utfall. SD är trots allt bara riksdagens tredje största parti.

De noterar också det solidaste stödet i en politisk fråga. 41 procent tycker att de har den bästa invandringspolitiken, det högsta enskilda stödet för ett partis inställning i en av de undersökta frågorna i den här undersökningen.
 

För Socialdemokraterna ser det lite sämre ut. De har bara den bästa politiken på två områden, enligt väljarna. Trots att de är det störst partiet och det ledande regeringspartiet. Men vården, en av de frågor S anses vara bäst på, är alltså den som väljarna tycker är allra viktigast just nu. Alltid något.

Deras näst största tillgång enligt väljarna är politiken för skola och barnomsorg. Men den högprioriterar väljarna alltså inte just nu.

Iva på Södertälje sjukhus.
Foto: Staffan Löwstedt/SvD
Iva på Södertälje sjukhus.

Tre partier äger en fråga var. Det är Kristdemokraterna, som väljarna tycker är bäst på äldreomsorg, Miljöpartiet, som har den bästa politiken för miljö och klimat samt Vänsterpartiet som anses vara bäst på jämställdhet. Ingen av dessa frågor, utom klimatet, finns dock med på väljarnas topplista över de för närvarande allra viktigaste politiska frågorna.

Två partier anses inte vara bäst på någonting. Det är regeringens samarbetspartier Centern och Liberalerna. Liberalerna toppade länge väljarnas förtroende i skolfrågor – men inte längre. Bara åtta procent tycker de har den bästa skolpolitiken.

Det skulle man kunna uppfatta som ett stort problem av partiduon. Men på något märkligt sätt går det ändå ganska bra för Centern som ligger över sitt valresultat i Demoskops väljarbarometrar.

 

Om man studerar styrkeförhållandena i riksdagen, alltså förhållandet mellan oppositionen och de fyra partierna bakom Januariavtalet, så ser det ut så här.

Högeroppositionen, det vill säga M, KD och SD anses vara bäst på åtta av tolv undersökta politikområden. Vänsteroppositionen, alltså Vänsterpartiet, äger en sakfråga.

Underläget för de fyra samarbetspartierna, det samarbete som Socialdemokraterna baserar sitt regeringsinnehav på, är besvärande, för att uttrycka sig försiktigt. Deras ägarskap inskränker sig till tre sakfrågor. Två av dem rankas visserligen högt av väljarna, vården och klimatet. Men det är ändå ett svaghetstecken. På vilket sätt det påverkar nästa val, 2022, är omöjligt att säga nu. Utom att det inte är till fördel.
 

Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN
Partiledardebatt i SVT.

Aftonbladet/Demoskop

Väljarna viktigaste frågor

  1. Vården 27 procent (+13 %)

  2. Lag och ordning 20 procent (-4 %)

  3. Invandringen 16 procent (-4 %)

  4. Miljö 9 procent (-1 %)

  5. Sverigesekonomi 7 procent (-1 %)

Förändring jämfört med den förra mätningen, en månad tidigare. Frågan som ställdes var: Vilken av följande politiska frågor anser du är viktigast just nu? Tolv alternativ fanns att välja på.

Partierna med bästa politiken

Vården

Socialdemokraterna 22 procent

Kristdemokraterna 20

Sverigedemokraterna och Moderaterna 9

Lag och ordning

Sverigedemokraterna 29 procent

Moderaterna 24

Socialdemokraterna 19

Invandring

Sverigedemokraterna 41 procent

Socialdemokraterna 14

Moderaterna oh Vänsterpartiet 10

Miljö

Miljöpartiet 19 procent

Moderaterna 17

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 11

Sveriges ekonomi

Moderaterna 35 procent

Socialdemokraterna 27

Sverigedemokraterna 9

Jobben

Moderaterna 33 procent

Socialdemokraterna 27

Vänsterpartiet 8

Skola och barnomsorg

Socialdemokraterna 24 procent

Moderaterna 15

Vänsterpartiet 12

Integration

Sverigedemokraterna 33 procent

Socialdemokraterna 15

Moderaterna 14

Försvaret

Moderaterna 31 procent

Socialdemokraterna 21

Sverigedemokraterna 12

Äldreomsorg

Kristdemokraterna 23 procent

Socialdemokraterna 19

Vänsterpartiet 15

Företagande

Moderaterna 39 procent

Socialdemokraterna 15

Centerpartiet 12

Jämställdhet

Vänsterpartiet 22 procent

Socialdemokraterna 17

Moderaterna och Kristdemokraterna 11

Andel väljare som anser att partiet har den bästa politiken på området.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Av: Lena Mellin

Publicerad: