Om maktens arrogans & datalagringsdirektivet

KOLUMNISTER

Turerna kring datalagringsdirektivet är ett lika sorgligt som pedagogiskt exempel på hur arrogant den politiska makten kan vara.

Framförallt moderaterna och socialdemokraterna, de två partier som gör anspråk på att vara statsbärande, har ett synnerligen avslappnat förhållande till undersåtarnas grundläggande rättigheter.

Låt mig ta det från början:

EU:s datalagringsdirektiv, en lag som tvingar internet- och teleoperatörer att lagra kommunikation via telefon, sms och e-post i ett halvår, trädde i kraft 2006 och skulle införas i alla länder inom unionen. Storebror ville kunna se de digitala spår du lämnar.

I Sverige kom en bestämmelse som var tänkt att bli ett verktyg mot terrorism och annan mycket grov brottslighet att gälla all brottslighet där fängelse ingår i straffskalan.

Våren 2014 beslöt så EU-domstolen att datalagringsdirektivet stred mot grundläggande rättigheter och förklarade det ogiltigt. Flera länder började avveckla lagen, men Rosenbad ville annat.

Justitieminister Beatrice Ask tillsatte en utredare som raskt kom fram till att utslaget inte behövde följas bokstavligt, varefter snokandet fortsatte.

Att utredningen kritiserades från flera håll togs ingen hänsyn till.

Men juristerna i Luxemburg satte ner foten igen för några veckor sedan. Sverige kan inte tvinga operatörerna att masslagra på det sätt som sker.

Nu var de sossarnas tur att visa hur politisk makt ska bedrivas. Inrikesminister Anders Ygeman förklarade att han hoppades kunna få de stora telekombolagen att fortsätta som tidigare.

Desperationen är begriplig, då datalagringen är ett viktigt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten.

Men Sverige hade inte behövt hamna i denna situation. Redan för snart två år sedan slog Tele2 larm om att EU-domstolen med all sannolikhet skulle börja bråka igen.

Då hade myndigheternas frågor om sök i bolagets register skenat på ett närmast groteskt sätt och var uppe i 10 000 i månaden.

Facebook vittnade om en liknande utveckling: en ökning av antalet frågor med 357 procent på ett år.

Lyssnade regeringen? Började justitiedepartementet skissa på en ny lag? Givetvis inte. Det var var fortsatt missbruk av lagen och business as usual för hela slanten.

Dessbättre hade säpochefen Anders Thornberg en mindre arrogant attityd än ledande politiker då han i förra veckan talade på Folk- och försvar i Sälen.

"Det mest förnuftiga man kan göra är att sätta sig ner och arbeta fram en rättssäker lösning utifrån domen", sa han.

Ja, det är så det ska göras.