Mejla

Lena Mellin

MP vill att vi ska jobba mindre – men vem betalar?

KOLUMNISTER

Miljöpartiet vill ha en ny arbetslinje.

Jobba mindre, lev längre.

De flesta experter, och de flesta andra politiska partier, vill att vi ska jobba mer. Antalet arbetade timmar måste öka för att Sverige ska klara en av framtidens större utmaningar, en kraftig ökning av antalet åldringar.

På Miljöpartiets kongress, som startar på fredag nästa vecka, ska ombuden ta ställning till ett arbetsmarknadspolitiskt program som partistyrelsen tagit fram.

– Vi behöver en ny arbetslinje, förklarade språkröret Gustav Fridolin när han presenterade programmet i går.

Regeringens arbetslinje, som går ut på att göra det lönsammare att jobba och dyrare att inte göra det, är gammalmodig, hävdade Fridolin. Enligt samma sagesman kopplar Miljöpartiet det stora greppet och gifter ihop jobben, skolan och klimatet.

Det är möjligt att partiet gör det. Men det framgår inte av förslaget till arbetsmarknadspolitiskt program. Det går snarare ut på att svenska folket ska jobba mindre än i dag:

”Miljöpartiets arbetsmarknadspolitik syftar till att skapa möjligheter att sänka arbetstiden och skapa balans mellan arbete och fritid för alla människor”.

I de grönas Sverige återinförs exempelvis friåret, rätt att vara borta från jobbet i upp till ett år med låg betalning. Förutsättningen är att en arbetslös tas in i stället för den friårsledige.

Miljöpartiet vill också att föräldrar ska få vara hemma mer med sina barn mellan 8 och 15 år. Givetvis mot betalning, kanske från föräldraförsäkringen.

Partiet vill också skapa arbetstidsbanker för den som vill minska sin arbetstid, sänka arbetstiden i den offentliga sektorn och minska övertidsuttaget. I Miljöpartiets Sverige ska man också få rätt att inte tala i arbetstelefonen eller arbets-sms när man inte jobbar. (Det föreligger ingen skyldighet i dag heller men vill man vara på den säkra sidan så vill man.)

Är det en ansvarsfull hållning? De flesta skulle nog säga nej. I dag jobbar bara 65 procent av den arbetsföra delen av befolkningen som enligt internationella statistikmått består av människor från 15 till och med 74 år.

Antalet arbetade timmar minskar, under mars med 4,8 miljoner jämfört med året innan. Den genomsnittliga avtalade arbetstiden i Sverige är 37,1 timmar, men den faktiska arbetstiden är bara 30,6 timmar. Övertiden uppgick under 2012 till i genomsnitt 1,1 timme per vecka.

Ett dopp i Statistiska centralbyråns sifferhav ger alltså inte uttryck för att vi jobbar för mycket. Snarare för lite. Vi borde jobba mer.

I sitt arbetsmarknadspolitiska program har Miljöpartiet inte kostnadsberäknat de olika förslagen som alla ska införas under nästa mandatperiod, om MP får bestämma. Det är nog tur. De är nämligen inte billiga.

Jobba mindre, lev längre. Men vem betalar? Sannolikt de stackars satar som är dumma nog att vara kvar på jobbet och betalar sin skatt.

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin