Beklämmande att regeringen inte tar intryck

1 av 3
KOLUMNISTER

Att Lagrådet sågar tokeriet med stängd Öresundsbro förvånar inte.

Men regeringen tar, beklämmande nog, inte intryck av den välgrundade kritiken.

Det har inte gått många dagar sedan regeringen föreslog en ny lag som dels ska ge den befogenhet att besluta om id-kontroll på bussar, tåg och färjor, dels temporärt kunna stänga Öresundsbron och motorvägar som förbinder Sverige med omvärlden.

Detta för att kunna göra någonting åt flyktingströmmarna, då den införda inre gränskontrollen inte har fått någon effekt.

Att läsa vad Lagrådet, den myndighet som ska granska lagförslag innan de presenteras för riksdagen, har att säga om denna politiska panik saknar inte underhållningsvärde.

Sågningen inleds med att juristerna ifrågasätter om en sådan lag är förenlig med asylrätten och kastar sig sedan över den bisarrt korta remisstiden, två dygn.

Det är orimligt att begära att berörda instanser ska hinna sätta sig in i förslaget, analysera konsekvenser och författa ett svar rörande en så här pass ingripande förändring på den tiden.

Lagrådet hänvisar till en tolkning som Konstitutionsutskottet har gjort av regeringsformen, vår viktigaste grundlag, och påpekar att remisstiden ska vara rimlig.

■ ■ ■

Polismyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket, Skånetrafiken, Branschföreningen tågoperatörerna och Trafikverket hann helt enkelt inte svara skriftligt.

Lagrådet konstaterar syrligt att "som Sveriges Bussföretag anför gör en så kort remisstid det omöjligt att fullständigt analysera förslagen och dess konsekvenser".

Flera myndigheter och företrädare för branschorganisationer fick ringa in sina repliker till Näringsdepartementet. "Ett remissförfarande genom telefonsamtal mellan myndigheter och Regeringskansliet inger också betänkligheter", konstaterar juristerna. Det är det minsta man kan säga.

Mest upprörs justitieråden över att förslaget har hafsats fram. Det är "synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning med avstängning av bl.a. samtliga Europavägar, behörighetskontroll på kollektivtrafik kombinerat med sanktioner för transportören och en inskränkning av den personliga integriteten.

En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper".

Vad gör då regeringen efter denna osedvanligt hårda sågning? Ber om ursäkt och drar tillbaka dumheten? Förklarar att en så här pass omvälvande förändring måste analyseras ordentligt, dels med hänsyn till grundläggande rättigheter, dels med hänsyn till de oerhörda ekonomiska följder redan en kort stängning av Öresundsbron kan medföra?

■ ■ ■

Nej, är dessvärre svaret. "Regeringens bedömning har inte ändrats", sa Erik Bromander, statsekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson, i går kväll.

Regeringen drog för ett år sedan tillbaka ett dåligt genomtänkt förslag om att göra vårdvalet frivilligt efter kraftig kritik.

"Den här regeringen respekterar Lagrådet", lät statsminister Stefan Löfven då meddela.

Så mycket var det påståendet värt.

Lagrådet inrättades år 1909, då våra folkvalda hade begripit att de stundom får för sig att pilla i paragraferna på ett sätt som inte gör någon människa lycklig.

Kanske är det lika bra att lägga ner denna viktiga kontrollfunktion. Den nuvarande regeringens bristande respekt för den är lika häpnadsväckande som olustig.