Livet i Falsterbo blev inte som husägarna tänkt sig

Falsterboinvånarna är arga. Kommunen vill sätta upp en skyddsvall längs stranden som ska skydda mot översvämningar. Falsterbo ligger lågt och havsnivån förväntas stiga – med hur mycket vet ingen säkert, men att det kommer fortsätta länge framöver råder inget tvivel om.

Men den där vallen kommer att störa villaborna. Bli för hög, hamna för nära husen, sänka marknadsvärdet.

I USA, där konsekvenserna av klimatkrisen redan forsar in över kusten, börjar allt fler anamma andra strategier: flytta eller rusta. ”Orkansäkerhet” är en självklarhet, skriver Martin Gelin i DN efter att ha intervjuat amerikanska mäklare. Lyxvillor rustade som militärbunkrar, redo att ta sig an nästa orkan. Center for Climate Integrity som just släppt en ny rapport menar att det behöver investeras 400 miljarder dollar för att stormsäkra längs kusten de närmsta decennierna

400 miljarder dollar. Sådana summor kommer inte spenderas i Skåne. Men visst pågår även här arbete för att skydda mot ökat extremväder, både temporära och mer förebyggande insatser och infrastruktur.

En studie från Lunds tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet som undersökt Ekostaden Augustenborg, sydost om Södra Sofielund, har visat att så kallad grön infrastruktur – när man till exempel installerar gröna tak och regnbäddar – kan skydda staden från översvämningar vid kraftiga regnfall. I Augustenborg har man genom tekniska lösningar med dagvatten i fokus kraftigt kunnat minska antalet inrapporterade skador efter intensiva regnfall.

Citytunneln har rustats med nya flyttbara översvämningsskydd som ska vara enkla och flexibla att sätta upp. De behövs. Evakueringsvägen ur Citytunneln vid Stadsbiblioteket och Kung Oscars väg ligger bara två meter över medelvattennivån i Öresund. Det krävs bara en rejäl storm för att kanalens vatten ska forsa in i tunneln. När stormen Sven härjade 2013 höjdes vattennivån så mycket att några av tunnelns nedgångar hotades av havsvattnets framfart. Klimatforskarna varnar för att stormar som Sven kommer att bli allt vanligare i framtiden. Frågan är inte längre om översvämningarna kommer, utan vad vi gör när vattnet stiger.  

Något det planerade nybygget i Nyhamnen behöver fundera vidare på. Tusentals nya bostäder planeras i hamnen och översiktsplanen tar höjd för kommande havsnivåhöjningar. Men inte i ett tillräckligt långt perspektiv, om man får tro Länsstyrelsen som ifrågasätter om de planerade skyddsbarriärerna kommer att vara tillräckliga. Frågan om kustnära boenden kommer bli allt svårare att orientera sig i, inte minst i sken av att försäkringsbolag börjar tveka kring att försäkra både befintliga och nybyggda kustboenden. Det beräknas inte vara säkert nog.

Så åter då till husägarna i Falsterbo. Som är arga på – vad? Havet som böljar emot dem? Kommunen som planerar långsiktigt med säkerheten i sikte? På att livet inte blev precis som de hade tänkt sig när kontrakten för husen skrevs på? Den där förbannade klimatkrisen som ska komma och förstöra planerna. Jag fattar. Livet har inte blivit som jag hade tänkt heller. Vem vill behöva oroa sig över ett frustande, ilsket hav som fått kraft av ogreppbara mängder smält is från jordens poler? Men nu är vi där vi är. Och i ett liv som inte blev som man tänkt sig behövs det oftast skyddsvallar. Även om de stör utsikten. 

Publisert: