USA:s förste president – svenske John Hanson

Många har kanske trott att George Washington var USA:s förste president. Det var han inte. Han var nummer åtta.

Den förste som kallades president i USA och som använde den titeln i förhandlingar med utlandet hette John Hanson och valdes 1781. George Washington blev president 1789.

Så här var det. USA grundades av 13 brittiska kolonier som förklarade sig självständiga den 4 juli 1776. Kolonierna bildade ett löst statsförbund. Delegater från de 13 områdena möttes vid en kontinentalkongress 1781. Eftersom de nu hade ett land måste de också ha en statschef. Ledamöterna valde enhälligt John Hanson, som kallade sig president. Han valdes på ett år och satt hela sin period.

Kontinentalkongressen möttes omedelbart efter George Washingtons stora seger vid Yorktown. En stor fransk militärstyrka var med på frihetskämparnas sida och bland dem fanns den svenska greven Axel von Fersen.

Det var oroliga tider, soldaterna hade inte fått lön på länge, de krävde sina pengar eller också skulle president, kongress och alltihopa störtas och de skulle utropa sin egen befälhavare, George Washington till kung. För de flesta vid denna tid var kung den enda kända titeln på en statschef, presidenter fanns det inte många. Det kunde alltså ha blivit så att George Washington blev kung Georg I av kungariket Amerika. Men så blev det som bekant inte.

John Hanson lyckades lugna ner de upproriska. Han framförde kontinentalkongressens tack till George Washington för den lysande segern. Han avtackade de utländska trupperna, bland dem von Fersen. Han skaffade pengar för lönerna och under sitt enda år som president genomförde Hanson en rad stora reformer.

Det var han som lade grunden för den första amerikanska centralbanken, han inrättade de första utrikes- finans- och krigsministerierna. Han förhandlade fram en uppgörelse med England. Det var han som inrättade det första officiella amerikanska presidentsigillet och det var han som beslöt att den fjärde torsdagen i november månad sk a vara allmän helgdag under namnet Thanksgiving.

År 1789 hade alla delstaterna godkänt en gemensam författning och därmed kunde George Washington väljas till den unga republikens president. Då hade Hanson redan varit död i sex år. Det finns ett porträtt av Hanson målat av den svenske konstnären Johan Hesselius i slutet av 1760-talet.

John Hanson är således rejält historiskt dokumenterad. Men var han svensk?

Det finns en hel del litteratur som påstår det. En bok heter ” John Hanson - our first president” (2003) och är skriven av Seymour Wemyss Smith. En annan heter ”President who? Forgotten founders ” av Stanely L Klos (2004).

Men den som ger hela historien om John Hanson med alla hans förfäder heter:”Old Kent: The eastern shore of Maryland” den utkom 1876 och skrevs av en svenskättling som heter Georg Adolphus Hanson. Han påstår att John Hansons stamfar var en svensk överste, som också hette John Hanson och som stupade vid Lützen sida vid sida med Gustav II Adolf.

Det finns en marmorplatta som hyllar minnet av denne överste Hanson uppsatt på väggen i den gamla svensk- amerikanska kyrkan Gloria Dei i Philadelphia. Denne överste var gift med en kvinna som hette Margareta Vasa och sägs vara barnbarn till Gustav Vasa. De hade fyra söner, som således också var släkt med Gustav Vasa.

Dessa fyra söner uppmanades av drottning Kristina att åka till Amerika och vara med om att grunda den svenska kolonin i Delaware. Då kolonin upplöstes flydde de fyra sönerna till Maryland. En av dessa söner blev far till USA:s förste president. Så har det hetat och denna historia har varit spridd i svenskbygderna i Amerika sedan dess.

Nu finns det många som ifrågasätter historien. En av dem var professor Sten Carlsson som visar att John Hansons bakgrund är minst sagt dunkel. Carlsson pekar på en mängd egendomligheter i historien om den svenske översten.

För några år sedan skrev släktforskaren Elisabeth Thorsell en artikel i Släkthistoriskt Forum( 4/2000) där hon smular sönder resterna av historien om den svenskättade Hanson. Det är inte mycket som stämmer, skriver hon. Men fortfarande finns det många frågetecken – varför historien säkert kommer att leva vidare ett bra tag.

Det är många som gör anspråk på John Hanson. För några år sedan då det var en trend bland svarta amerikanska forskare att försöka visa att en stor del av världshistoriens huvudfigurer egentligen var svarta, men blivit vita av historieskrivarna (Sokrates, Kleopatra, Alexander den store med flera)

De hävdar att Hanson var svart, eller morian, som man sa på 1700-talet. ”Beviset” är den gravyr man kan se på en tvådollarsedel. Där sitter en rad av USA:s grundare. En av dem är mörkhyad på gravyren. Det är Hanson, påstår dessa skribenter. Några andra bevis har de inte.

ARTIKELN HANDLAR OM