Mejla

Oisín Cantwell

Denis kommer att få stanna i Sverige – pressen för stor på Migrationsverket

KOLUMNISTER

Det var för väl att Migrationsverket stoppade utvisningen av föräldralösa Denis.

Nästa steg är att läsa lagens förarbeten, där det uttryckligen står att avliden förälder är ett skäl för att barn ska få uppehållstillstånd.

Denis är ett av de där fallen som får tidsandan att glömma bort att den anser nuvarande utlänningslag vara alldeles för mesig och att betydligt fler personer än i dag borde utvisas.

Fall av detta slag dyker upp ett par gånger per år och följer en pålitlig dramaturgi: Pressen uppmärksammar, folk blir galna av ilska, kändisar rings upp, Migrationsverket backar och slutet blir lyckligt.

En sådan ordning har sina brister, det är inte minst godtyckligt att den förutsätter att reportrar och redaktörer intresserar sig för just det ödet, vilket vanligtvis sker om den utvisningshotade är mycket ung eller mycket gammal.

I detta fall har följande hänt:

Denis, 6, kom till Sverige med sin mamma då han bara var två år gammal. Tidigare i år avled modern och då pappan hemma i Ukraina avsagt sig vårdnaden har gossen hamnat hos mormor och morfar i Uppsala. De vill uppfostra honom och har inlett en adoptionsprocess.

Migrationsdomstol har tidigare beslutat om utvisning, men Denis gode man har lämnat in en anmälan om verkställighetshinder. Det är juridiska och betyder att nya omständigheter har tillkommit som borde leda till omprövat beslut.

Men Migrationsverket var av en annan uppfattning. De lutade sig mot 18:e paragrafer i utlänningslagen som handlar om under vilka omständigheter en utvisning som har vunnit laga kraft kan stoppas.

Där står bland annat att om det finns någon ”särskild anledning att beslutet inte ska verkställas” så ska personen inte slängas ut ur landet.

Därmed borde frågan vara avgjord. Särskilda anledningar är i detta fall inte svåra att hitta. Mamma har dött. Pappa vill inte ha någonting att göra med pojken. Morföräldrarna vill adoptera.

Migrationsverket håller visserligen med om att nya omständigheter har tillkommit, men anser att ”Denis med stöd av dessa omständigheter inte har gjort sannolikt att han inte kommer att tas om hand på ett lämpligt sätt vid ett återvändande till Ukraina”.

Nu innehåller lagen även skrivningar om att större hänsyn ska tas till barn än till vuxna, men även ”med beaktande av principen om barnets bästa” ska han utvisas.

Men så fick medier nys om saken, och det började rasas till och med bland dem som tillbringar sina dagar med att i sociala medier fräsa om att snattare ska utvisas även om de riskerar tortyr.

Varpå Migrationsverket fick skrämselhicka och skickade fram en pressnisse som kryptiskt förklarade att beslutet var förhastat och att en ny prövning ska ske, naturligtvis utan att nämna att myndigheten så sent som i förmiddags skickade ett yttrande till tingsrätten i vilken det kämpas med näbbar och klor mot att adoptionen ska gå igenom.

Det här innebär med all sannolikhet att Denis kommer att få stanna hos morfar Ivan och mormor Marianna. Pressen på Migrationsverket har nämligen blivit för stark.

Dessutom kommer någon av myndighetens jurister vid en närmare granskning av lagens förarbeten till sin glädje hitta en nödutgång som gör reträtten från den rigida lagtolkningen möjlig.

Där anges nämligen avliden förälder uttryckligen som ett exempel på omständighet som ska ligga till grund för att barn ska få stanna.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

LÄS VIDARE

Denis, 6, utvisning stoppas: ”Jätteglad att få stanna”

ÄMNEN I ARTIKELN

Migrationsverket

Uppsala

Migrationspolitik