Mejla

Lena Mellin

Därför sprider högerextrema sajter lögner

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Att högerextrema sajter sprider lögner är ingen nyhet.

Det är deras väl inövade taktik för att störta samhällsordningen med utomparlamentariska metoder.

Enligt Säpo-chefen Anders Thornberg finns omkring 3 000 personer som kan beskrivas som terrorister.

Två tredjedelar av dem bekänner sig till någon form av våldsbejakande islamistisk terror.

Den näst farligaste gruppen är den högerextrema vit makt-rörelsen. Därutöver finns den så kallade autonoma vänsterradikala som liksom de andra två grupperna använder våld.

Det är i det ljuset man ska se den 33-årige nu avlidne ”medborgarjournalisten”. Han och den högerextrema sajt han ledde har bland annat använt sig av metoden att uppsöka journalister i hemmet och konfrontera dem med olika påståenden.

Arbetet har inte varit framgångsrikt. Journalisten fick inte tag i sina intervjuobjekt men publicerade ändå de inspelade filmerna.

Några dagar efter ett besök hemma hos Robert Aschberg avled den hatande journalisten. Ingenting tyder på att ett brott är begånget.

Men ändå sprids nyheten på högerextrema sajter om att den israeliska säkerhetstjänsten låg bakom dödsfallet. Eller Robert Aschberg. Eller något eller någon annan förhatlig.

På en sajt hävdas att det finns flera teorier om orsakerna till dödsfallet. Det är den ena extremen, den moderata. På en annan slås fast att Aschberg är mördaren. Det är den andra extremen, den inte alls moderata.

Robert Aschberg har självfallet inte mördat. De som sprider lögnen vet såklart det. Ändå publicerar de för att det är deras taktik för att störta samhällsordningen med utomparlamentariska metoder.

De vill ha ett annat samhälle där alla tycker som de gör. Och ett medel att nå dit är att försöka destabilisera etablerade medier, att minska tilltron till professionell underbyggd nyhetsförmedling.

Försvarets forskningsinstitut, FOI, publicerade nyligen rapporten ”Det vita hatet, radikal nationalism i digitala miljöer”.

I rapporten konstateras att det finns en mängd digitala fora i Sverige där företrädesvis män sprider hatbudskap, oftast invandrarkritiska.

Sajterna och grupperna bakom dem är nästan alltid fördomsfulla och sprider stereotypa och kategoriserade budskap. Grupperna är sammansvetsade vilket leder till att de blir alltmer extrema och att de distanseras från andra grupper.

Hatsymboler används såklart. Liksom citattecken trots att det inte handlar om citat utan för att markera att man starkt ogillar, eller snarare hatar, någonting.

På Nordiska motståndsrörelsens sajt har antalet aktiva användare ökat med ungefär 500 personer per år och i oktober i år uppgick de till 4 451. Det är alltså inte en handfull tomtar vi talar om utan ganska många människor som vill sätta punkt för demokratin.

Det är allvarligt. Det är så allvarligt att alla vi andra måste lära oss deras metoder. Annars kommer vi varken upptäcka deras påhittade, förvridna buskap. Eller kunna motarbeta dem.

Det måste vi lära oss. Alternativet är inte ens att tänka på.

Gå med i vår opinionspanel du också

Publisert:

LÄS VIDARE