Mejla

Lena Mellin

Listiga Lööfs lek med ord

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Firar triumfer – med ett otydligare förslag

Centerstyrelsens förslag till nytt idéprogram är en uppvisning i att både äta kakan och ha den kvar.

Nästan alla kontroversiella förslag är kvar. Men formuleringarna är mindre spetsiga.

Tänkte omNär det första förslaget till nytt idéprogram kom väckte det ilska bland många Centerpartister. 		I går presenterade Annie Lööf C-styrelsens andra försök – och stormen tycks ha lagt sig.
Tänkte omNär det första förslaget till nytt idéprogram kom väckte det ilska bland många Centerpartister. I går presenterade Annie Lööf C-styrelsens andra försök – och stormen tycks ha lagt sig.

Om drygt en månad samlas 520 ombud till extrastämma i Upplands Väsby norr om Stockholm. Där ska de fatta beslut om Centerns nya, omdiskuterade idéprogram.

Arbetsgruppens förslag presenterades dagarna före jul och väckte våldsamma protester från delar av Centerrörelsen. Slopad arvsrätt, borttagen skolplikt och fri invandring fick nackhåret att resa sig på många av partiets mer traditionella företrädare. Distriktet i Östergötland gick till och med så långt att de skrev ett eget alternativ till arbetsgruppens förslag.

Sedan dess har förslaget varit ute på remiss i partiorganisationen. Och i går presenterade Centerledaren Annie Lööf partistyrelsens förslag till stämman, det förslag som ombuden ska ta ställning till.

Det skiljer sig från arbetsgruppens förslag på en rad punkter:

Texten är varmare. I arbetsgruppens förslag fanns en underton av ”sköt dig själv och skit i andra”. I partistyrelsens version talas om gemensamt ansvar, kooperation, om att stärka möjligheterna för dem som har det sämst.

Andra formuleringar har spetsats till. Det gäller exempelvis ­decentralisering och miljöpolitik. Partistyrelsen vill att Sverige ”inom mindre än en generation” helt ska ha gått över till förnybar energi. Bort med bensin, bort med olja, bort med kärnkraft på typ 30 år. Det är radikalt.

Tre kontroversiella förslag har helt strukits bort. Det gäller slopad arvsrätt och skolplikt och rätt till månggifte.

Andra omdiskuterade förslag har försetts med mindre spetsiga formuleringar. ”Fri invandring” har ­exempelvis blivit ”röra sig fritt över gränserna”.

Det är i den senaste kategorin som Centerstyrelsen firar t­riumfer i klassen ”att både äta kakan och ha den kvar”.

I det gamla förslaget hette det exempelvis att Centern ville att staten ska vara så liten som möjligt. I stället skulle Sverige bli en slags federation. I det nya förslaget har det förändrats till att staten ska ägna sig åt det den är till för och bygga på federalistiska principer.

Vad är den verkliga skillnaden mellan de här två formuleringarna? Jag skulle vilja säga att det är ordvalet och tydligheten. Det första förslaget är mer rakt på sak än det andra. Enklare att förstå helt ­enkelt.

Ett annat exempel gäller ursprungsförslagets krav på ”plattare skatt”, alltså att inkomstskatten ska vara mindre beroende av inkomst än i dag.

Det har visserligen Alliansen gått till val på vilket gör kalabaliken kring just den här formuleringen svårbegriplig. Men nästan roligt blir det när partistyrelsen i det nya förslaget formulerat om det till att skatteskalan måste göras ”mindre brant”. Skillnad? Noll och intet. Fler exempel kan du se i sammanställningen här intill.

Centerpartiet har kallats Sveriges otydligaste parti. Det första förslaget till nytt idéprogram var mycket tydligt, partistyrelsens är mindre tydligt men inte utan kontur och spets.

För den som i likhet med Annie Lööf vill bli en valvinnare finns tydliga vinkar i valforskningen. Professor Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs ­universitet har på sin blogg analyserat Centerns kärnväljare.

65 procent har bakgrund i landsbygden, 20 procent är jordbrukare. Kanske är det därför det nya idéprogramsförslaget ­talar så mycket om decentralisering, kretslopp och en levande landsbygd som förutsättningen för ett hållbart samhälle.

Då och nu – så har förslaget ändrats

Månggifte och slopad arvsrätt

Gamla förslaget: Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar.

Nya förslaget: Avsnittet har helt strukits.

Skolplikt

Gamla förslaget: Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt så att det i juridisk -mening framgår att det är föräldrar och målsmän som har en plikt att se till så att barnen får en fullgod utbildning.-

Nya förslaget: Slopad skolplikt finns inte alls med.

Plattare skatt

Gamla förslaget: Centerpartiet strävar efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter, som gynnar drivkrafterna bakom samhällets -välstånd.

Nya förslaget: Därför måste skatteskalan göras mindre brant, så att den inte bestraffar ansträngningar och utveckling, som annars riskerar att utebli och aldrig komma samhället till del.

Fri invandring

  Gamla förslaget: Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring.

Nya förslaget: Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet och en generös flyktingpolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna.

Regionala skatter och lagar

Gamla förslaget: Därför behöver både skattebaser och lagstiftning regionaliseras eller kommunaliseras.

Nya förslaget: Genom att decentralisera makt och inflytande i frågor som arbetsmarknads-, infrastruktur- och tillväxtpolitik kan invånarna regionalt få råda över viktiga framtidsfrågor

Liten stat

Gamla förslaget: Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt.

Nya förslaget: Centerpartiets uppgift är att se till att staten gör det den är till för, så effektivt som -möjligt, och därutöver undviker att genomreglera och överbeskatta människor.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN