Mejla

Lena Mellin

Skattepengar används för att straffa anställda

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

​Transportföretaget Best anlitas av en av Sveriges största arbetsgivare, Region Stockholm.

Förare som kör åt dem får 400 kronor i avdrag på lönen om de har fel kläder.

Ska skattebetalarna stödja sådan verksamhet?​​

En av budföretagets Bests specialiteter är enligt hemsidan kyltransporter. Det är en av anledningarna till en av Sveriges absolut största arbetsgivare, Region Stockholm, anlitar Best som bland annat kör ut mediciner åt sina kunder.

Best har nästan inga egna bilar. I stället anlitar de underleverantörer. Enligt ansvarig chef på Best har de kollektivavtal.

Det förefaller osannolikt att de har det i samtliga fall.

En förare vittnar om att han var tvungen att jobba 200 timmar under en månad för att komma upp i en månadslön på 12 000 kronor efter skatt.

 

200 timmar på en månad är omkring 40 timmar mer under en månad än om man jobbat 40 timmar i veckan. Timlönen uppges kunna vara så låg som 60 kronor.

Men det mest uppseendeväckande i ”200 sekunder” är uppgifterna om den böteslista som finns i Bests regi, enligt programmet.

En försenad leverans bestraffas med ett löneavdrag på 300 kronor. Fel kläder under arbetstiden kostar 400 kronor. Avdraget för tankning av fel typ av diesel är 1 500 kronor - efter skatt.

Det är inte olagligt att göra löneavdrag för försummelser i tjänsten i Sverige. Men enligt rådgivningsfirman Lawline får så kallad ”kvittning” bara göras under vissa särskilda omständigheter. Reglerna finns i ”lagen om arbetsgivares kvittningsrätt”.

Det måste finnas ett tydligt avtal, exempelvis ett kollektivavtal, om att kvittning får göras, att skadan som företaget lidit har orsakats dem med uppsåt - alltså inte av slarv eller bilköer.

Dessutom måste arbetsgivaren kontakta kronofogden före kvitteringen, enligt Lawline.

Det kan givetvis vara så att Best och deras underleverantörer uppfyller alla dessa villor. Men med tanke på lönesättningen förefaller det inte sannolikt.

 

Därmed är vi tillbaka på ruta ett, hos Region Stockholm som är en av Bests uppdragsgivare.

Region Stockholms inköp, vare sig det är varor eller tjänster, köps med skattepengar.

I min värld ska dessa pengar användas på bästa möjliga sätt. Och det kan inte vara att köpa tjänster av ett företag som antingen självt eller genom sina underleverantörer, har en inofficiell straffskala för sina anställda. Det kan inte vara avsikten att skattemedel ska användas för att bestraffa anställda som dyker upp i fel sorts byxor.

Vill man dra det hela till sin yttersta spets så används skattepengar för att för vinning straffa löntagare. Företaget sparar ju på utgifterna varje gång de bötfäller sina anställda.

Region Stockholm är ingen liten spelare. Budgeten uppgår i år till 113 miljarder kronor och organisationen har 43 000 anställda i egen regi. Det är en av Sveriges absolut största arbetsgivare och borde kunna sköta sin upphandling bättre än de tydligen gör.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE