Wolfgang Hansson

Trump hämnas med klimatet som vapen

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Medan resten av världen desperat försöker möta klimathotet gör USA:s president precis tvärtom.

Hans senaste drag är att förbjuda Kalifornien att behålla sina strikta utsläppsregler.

Motivet är att han vill hämnas.

Greta Thunberg satt i går i den amerikanska kongressen, ett stenkast från Vita huset, och vädjade till USA:s ledande politiker att lyssna till vetenskapen. Hon hade inte förberett något anförande, sa hon. Hon hade inga lösningar på klimatkrisen.

I stället uppmanade hon kongressmännen att läsa FN:s klimatrapport och följa de råd som forskarna ger.

Ledamöterna lyssnade artigt och solade sig i glansen av världens färskaste och mest osannolika kändis. Alla makthavare vill gärna synas med Greta. Det ger dem något slags credd. Visar att de lyssnar på den unga generationen.

En som inte känner något behov av att lyssna är president Donald Trump. Tvärtom litar han betydligt mer på sig själv och sina egna instinkter än på vetenskapen. Det är svårt att tänka sig två personer som befinner sig på starkare kollisionskurs än Greta Thunberg och Donald Trump.

Trump har ända sedan han blev president fattat en rad beslut som innebär bakslag på bakslag för världens försök att minska utsläppen som snabbar på klimatförändringar.

Leder till högre utsläpp

Presidenten har meddelat att USA inte tänker följa Paris-avtalet. Hans administration har tagit bort restriktioner för utsläppen från kolkraftverk och för den kraftfulla växthusgasen metan. Han har gett klartecken till att borra efter olja i känsliga naturområden.

Och nu har han meddelat att delstaten Kalifornien inte längre får ha kvar sina striktare utsläppsregler för motorfordon. Ett beslut som ofrånkomligt leder till ökade koldioxidutsläpp.

Det är inte bara unikt utan går också rakt emot Trumps inställning som annars är att stärka delstaternas rätt mot den federala staten, exempelvis när det gäller abort och skjutvapen.

Att Trump gör så här har främst två orsaker.

  1. Han vill avskaffa så många miljöregleringar som möjligt av de som föregångaren Barack Obama införde. Den förre presidenten är ett rött skynke för Trump.
  2. Han vill straffa Kalifornien vars demokratiske guvernör motsätter sig Trumps politik. Delstatens demokratiske ”justitieminister” har gått till domstol mer än 50 gånger för att stoppa olika beslut som Trump fattat.

Vrider klockan tillbaka

De som får lida för Trumps hämndlystnad är alla de som på olika sätt försöker minska världens totala klimatavtryck för att mildra de negativa effekterna av jordens uppvärmning.

Utsläppen från transportsektorn, inklusive biltrafiken, är det största källan till klimatutsläpp i USA, enligt den amerikanska regeringens egna beräkningar.

Faktum är att Trumps beslut påverkar hela USA, inte bara Kalifornien.

Skälet är följande:

Kalifornien fick införa striktare miljöregler på 70-talet när storstäder som Los Angeles hade väldiga problem med smog. Sedan dess har ytterligare 13 delstater fått införa hårdare regler.

Eftersom biltillverkarna inte vill tillverka olika bilar för olika delstater har följden blivit att hela USA i praktiken fått fordon som släpper ut mindre koldioxid och ger bättre luftkvalitet.

Med Trumps nya initiativ vrids klockan tillbaka.

Kan Greta påverka Trump?

Trumps officiella motivering är att mindre strikta regler skulle leda till tillverkning av fler bilar vilket i sin tur skapar fler jobb.

Men inte ens biltillverkarna är odelat positiv till presidentens tilltag.

De vet att det finns ett starkt stöd hos det amerikanska folket att minska klimatutsläppen. En undersökning förra veckan publicerad i Washington Post visar att 67 procent av amerikanerna anser att delstaterna bör ha rätt att sätta striktare regler för bränsleeffektivitet än den federala regeringens. Smutsiga bilar som ger stora utsläpp riskerar att i allt större utsträckning undergräva företagens image.

Tillverkare med stor export är oroliga att lägre krav på bränsleeffektivitet kommer att minska deras förmåga att konkurrera globalt och därmed hota jobben.

Trumps antivetenskapliga inställning till klimathotet drabbar inte bara USA. Växthusgaserna känner inga gränser när de når atmosfären.

Medan Greta Thunberg försöker få världens politiker att vakna, inse sitt ansvar och börja handla så lever Donald Trump i allt större utsträckning i sin egen lilla klimatbubbla.

Det kan kosta honom valsegern 2020.

Kanske är räddningen för Trump att bjuda in Greta till Vita huset?

Publisert:

LÄS VIDARE