Mejla

Oisín Cantwell

Skräcken för aids kommer leva kvar

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Högsta domstolen fick en chans att göra upp med rättsväsendets föråldrade syn på hiv.

Men ett nytt beslut innebär dessvärre att människor även i fortsättningen kommer att dömas för brott de inte har begått. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge friade förra året en man som lever med hiv och som hade haft oskyddade samlag med fyra olika kvinnor som inte blev smittade.

Tingrätten dömde honom till ett års fängelse, men överrätten hämtade in yttrande från Smittskyddsinstitutet samt lät en professor vittna.

Enligt såväl sakkunnighetsutlåtandet som professorn är riskerna vid vaginalt sex numera väldigt låga. 

Hovrätten konstaterade att då mannen skött sin medicinering är "sannolikheten för att de samlag som åtalet avser skulle resultera i en överföring av hivsmitta varit så liten att någon konkret fara inte kan anses ha förelegat".

Därigenom fanns inte heller något brott.

Domen var modig

Domen var modig och progressiv: juristerna lyssnade på några av världens skickligaste och kunnigaste forskare på området och fattade ett beslut som hade kunnat leda till att vetenskapliga kriterier började ligga till grund för när åtal ska väckas i fall som rör hiv.

Riksåklagaren överklagade domen till Högsta domstolen för att se om den skulle stå sig och bli vägledande. Nu har HD:s fåordiga beslut kommit, fallet tas inte upp,

Det innebär å ena sidan att hovrättens dom står sig. Mannen är oskyldig. Men HD skriver dessutom att ett avgörande från 2004 ännu gäller som praxis.

Djupt olyckligt

Det målet rörde en man som hade haft ett betydande antal samlag med tio män som inte blev smittade. Han dömdes till ett års fängelse för framkallande av fara.

Att denna dom även framöver kommer att utgöra rättesnöre är djupt olyckligt. Den var rimlig då den avkunnades, men under de tio år som har gått sedan dess har forskningen gjort stora framsteg.

Dagens medicin gör att de som lever med hiv och har en bra behandling helt enkelt inte är smittsamma. Dessutom finns i dag en mycket större kunskap om riskerna än då.

Det är med andra ord ingen sensation att Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet, är förvånad över att HD kommer släpandes på den gamla domen.

Konsekvensen: Stigmatiseringen blir kvar

Vad blir då konsekvensen av beslutet? 1980-talets skräck för aids kommer att leva kvar i rättssalarna och bidra till att upprätthålla den tidens stigmatisering av de som bär på hiv.

Det är fullt förståeligt att människor blir skräckslagna då de får veta att de har haft oskyddat sex med någon som bär på hiv. Men det är en rädsla som bygger på okunskap.

Behöver inte berätta om sjukdomen

I sina rekommendationer skriver Socialstyrelsen numera att en läkare kan göra bedömningen att en person inte behöver upplysa en partner om att hen lever med viruset.

Givetvis ska det vara brottsligt att slarva med sin behandling och utsätta andra för risker. Men de som tar sin hiv på allvar, vilket en betydande majoritet av lätt insedda skäl gör, begår inte ett brott då de har sexuella kontakter.

Att människor kan komma att dömas till fängelse för någonting de inte har gjort är djupt stötande.

Något säger mig att domen även innebär att den högst befogade internationella kritiken som har riktats mot Sverige, ett av de länder som med störst iver dömer för brott som är relaterade till hiv, inte kommer att upphöra.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Oisín Cantwell