Mejla

Lena Mellin

Svårt att lösa klimatknutar

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: AP och HENRIK HANSSON
torka och översvämning Om jordens medeltemperatur ökar mer än två grader är klimatkrisen ett faktum.

Det är svårt.

Det blir dyrt.

Men alternativet till ett världsomspännande klimatavtal kan vara torka, översvämningar, mer fattigdom och folkvandringar.

På måndag börjar klimattoppmötet i Köpenhamn. 192 FN-länder möts för att rädda klotet från mer värme. Höjd temperatur innebär mer torka, fler svåra översvämningar, fattigdom, flykt och enorm kapitalförstöring.

Om målet är vetenskapen och världens rikaste länder redan överens. Jordens medeltemperatur får öka högst två grader jämfört med förindustriell tid. Annars är det kris.

En halv grad är redan intecknad, så mycket har temperaturen ökat sedan 1750. Lite till och Arktis antas bli isfritt under somrarna. Vid tre grader hotar massutrotning av djur och växter.

Men hur begränsar man uppvärmningen till två grader? EU vill sänka utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till 2020. Jämförelseåret är 1990. USA har andra ambitioner, Kina och Indien ett tredje alternativ.

Hoppet om ett juridiskt bindande avtal som ersätter Kyotoprotokollet, som bara gällde i-länderna, är redan ute.

Vad statsminister Fredrik Reinfeldt, en nyckelspelare på mötet som EU:s ordförande, vill är i stället att man i Köpenhamn gör en politisk överenskommelse som senare blir bindande.

Men knäckfrågorna är många även för ett politiskt handslag.

Avtalet ska omfatta alla länder och alla viktiga frågor.

2-procentsmålet ska ligga inom räckhåll. Men om nya vetenskapliga rön visar att så inte är fallet ska avtalet kunna skrivas om.

U-länderna kräver betalt av i-länderna. EU har räknat ut att det om tio år handlar om drygt 1 000 miljarder kronor per år. Beskattning av flyg och sjöfart, utsläppsrätter och kanske en global koldioxidskatt kan vara finansieringskällor.

Modern teknik till u-länderna. Alla är överens om att tekniköverföring krävs. Men u-länderna vill använda patent utan att betala för dem. I-länderna säger nej.

Snabbstart för u-länderna. Pengar, kanske 50 miljarder per år, till u-länderna från och med i år till och med 2012 då det nya klimatavtalet träder i kraft.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) åker till Köpenhamn nästa lördag. En vecka före julafton landar stats- och regeringscheferna. Då har de ett dygn på sig att lösa de sista knutarna.

Det låter, tyvärr, riktigt, riktigt besvärligt.

Veckans citat

Jag tycker att regeringen ska skicka ned folk som sitter här i Saabs lokaler. Det skulle skynda på processen med Saab.

Mona Sahlin (S) vill att tjänstemän från regeringskansliet flyttar till Trollhättan för att snabba på förhandlingarna med en ny ägare.

Där sötvatten och saltvatten möts, där frigörs det energi.

Norska Statkrafts vd Bård Mikkelsen tror att han hittat ett nytt sätt att skapa el, direkt ur vatten.

avLena Mellin

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM