Mejla

Oisin Cantwell

150 domar om rattfylla rivs upp

Åkt fast för drograttfylla?

Då kan du vara en av 150 personer som har dömts för någonting som inte ens är straffbart.

Riksåklagare Anders Perklev lämnade i går in två resningsansökningar till Högsta domstolen till förmån för personer som har fällts för drograttfylleri.

Skälet är att tolkningarna av analyssvaren på blodprov från Rättsmedicinalverket har varit helt uppåt väggarna.

Fallen rör blodprov där endast så kallad THC-syra har påträffats. En sådan förekomst kan utgöra bevis för att personen någon gång har rökt hasch, men säger ingenting om huruvida föraren hade cannabis i blodet vid körningen eller ej.

Polis, åklagare och domstolar runt om i landet har dock inte begripit detta. Myndigheterna som upprätthåller lagen har trott att THC är ett tillräckligt bevis för fällande dom.

”Inte ens straffbart”

När riksåklagaren insåg misstaget så tillsattes en utredning. Alla drograttfylleriärenden från åren 2008-2013 gicks igenom. Omkring 150 domar som av allt att döma är felaktiga hittades.

Nu vill RÅ att Högsta domstolen river upp två utvalda domar. Om landets mäktigaste domare delar uppfattningen väntar resning i samtliga övriga ärenden.

Den ena av de två pilotfallen handlar om en man i Norrland som dömdes till skyddstillsyn för bland annat drograttfylleri. Perklev konstaterar att det enda beviset, THC-syran, inte är klassat som narkotika.

Mannen är med andra ord fälld för någonting som inte ens är straffbart. 

Det andra fallet rör en person i mellansverige som har dömts till en månads fängelse i tingsrätt och hovrätt. Riksåklagaren konstaterar torrt:

"Det framstår som klart att varken åklagaren eller domstolarna fullt ut förstått innebörden av analysbeskedet. I annat fall hade inte XX åtalats för rattfylleri. Än mindre hade han dömts för samma brott".

Det rör sig, som ni ser, inte om människor som har avtjänat åratal i fängelse felaktigt. Icke desto mindre kan dessa domar ha åstadkommit betydande skada.

Viktigt för tilltron

Yrkeschaufförer kan ha blivit av med jobbet. Vi lever i en tid när arbetsgivare missbrukar rätten att kräva registerutdrag. Har människor nekats anställningar de hade fått om det inte vore för domen? Narkotikarelaterade brott är stigmatiserande.

Jag hoppas och tror att Högsta domstolen går på riksåklagarens linje. En utgångspunkt för resning är det så kallade nyhetskravet. Det krävs nya omständigheter eller bevis som inte har prövats i målet. Dessutom måste det nya materialet vara av sådan kvalité att det finns skäl att tro att domen hade blivit annorlunda om det var känt då den avkunnades. 

Krav som rimligen är uppfyllda i detta fall.

Att oskyldiga inte förblir dömda är viktigt. Viktigt för tilltron till rättsväsendet. Viktigt för respekten för människovärdet. 150 personer väntar på upprättelse.

Vi andra kan bara hoppas på att det inte även finns andra sorters "bevis" från Rättsmedicinalverket som rättsväsendet inte förstår innebörden av.

Den myndighetens insatser är nämligen ofta viktig då människor ska frias eller fällas.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM