Fina farbröder har för lite flumkunskap

KOLUMNISTER

I Fina morgontidningen har Fina Författaren tyckt till om det han kallar "den neo-andliga dyngan som regnar över oss". Han noterar att andliga rörelser dagligen växer fram och "det är märkligt att se hur lätt de drar till sig anhängare från alla samhällsklasser". Och han raljerar mycket grovt: "Det finns ingen dåre på denna planet som inte lockar till sig folk. Man kan hävda att smisk med skurborste främjar närmandet till alltet och det tar inte lång tid förrän folk köar framför ens dörr. "

Naturligtvis finns det ingen genomgång eller kritisk granskning av de andliga rörelserna och den "dynga" de publicerar och som säljs i miljonupplagor världen över. Det gör det aldrig när - företrädesvis - äldre, bildade farbröder spyr galla över vad som kallas "flum" eller "ovetenskap".

Har Fina Författaren någonsin försökt meditera eller läst en bok av en död eller levande buddhistisk mästare? Har han - i försök att hela den ena eller andra fysiska åkomman - uppsökt någon specialist på sambandet mellan kropp och själ?

Har han - o ve och fasa! - uppsökt en seriöst arbetande astrolog och fått en inblick i de möjliga (jag skriver möjliga!) sambanden mellan kosmos och det individuella livet? Jag tror inte det.

De flesta människor jag möter som har en raljerande eller fördömande attityd till "flum" (inklusive psykoanalytiker som spyr galla över andra former av terapi), har lite eller ingen kunskap om det de förlöjligar.

"Shit travels fast" skriver den Fine Författaren i sin essä och ger sig på ett allmänmoraliskt resonemang, där han söker finna en möjlighet till moral i en gudlös värld.

Han erkänner att detta redan prövats och misslyckats, men finner ingen uppgift "större eller attraktivare" och han lämpar över den på "barn och barnbarn".

Underligt nog verkar dessa inte ivriga att axla hans uppdrag. De flockas i stället i massor till Globen för att lyssna på Dalai lama, vars böcker ligger på bestsellerlistan med en väldig massa annan "neo-andlig dynga".

Alternativa behandlingsformer blir alltmer utbredda och börjar även accepteras av skolmedicinen. Ord som chi, ying-yang, chakra, healing, energiflöde etc börjar tränga in i det allmänna medvetandet. Samtidigt som vi återupptäcker sambanden mellan kropp och själ, pekar den ekologiska krisen och de senaste rönen i biologin på ett universum där allt är förbundet med allt, i en ständig ömsesidighet och påverkan.

Även teknologin och utvecklingen av de globala sammanhangen visar att vi alla är förbundna med varandra - att gummiplantager och trädfällning i Amazonas påverkar jobben och luften folk andas i Gislaved.

Den moderna fysiken har på samma vis funnit att allt är flöde och samband och dess mest illustra namn, Albert Einstein, skriver:

"En mänsklig varelse är en del av den helhet som kallas universum, en del som är begränsad i tid och rum. Denna varelse upplever sig själv, sina tankar och känslor som något skiljt från resten, ett slags optisk villa. Denna villa är ett slags fängelse för oss, som begränsar oss till våra personliga önskningar och tillgivenhet för några få personer i vår närhet. Vår uppgift måste bli att befria oss från detta fängelse genom att vidga vår cirkel av medkännande till att omfatta alla levande varelser och hela naturen i dess skönhet."

Människans delaktighet och beroende av andra människor och naturen - det som vissa kallar "alltet" - har erfarits och vördats av mystiker, så kallade "primitiva" folk och av alla kulturer i alla tider.

Människans insikt i sin delaktighet i en större helighet är en mäktig röd tråd i vår historia, en tråd som en samling västerländska farbröder under de senaste århundradena gjort allt i sin makt för att utplåna med sin tro på ett själlöst universum där människan skapar sig själv.

Och som diverse religiösa maktapparater har gjort mycket för att diskreditera när de bundit upp andligheten kring makt, förföljelse och förbud.

Anita Goldman