Lagen ser allvarligt på alla våldtäkter

1 av 2
KOLUMNISTER

När är en våldtäkt grov?

Det är utmärkt att Högsta domstolen har valt att prova domen som vållade sådan upprördhet för några veckor sedan.

Skildrandet av domar i mål som rör sexualbrott är inte den svenska journalistikens bästa disciplin.

Det blir inte sällan fel och det blev inte helt rätt då det visade sig att hovrätten för västra Sverige för några veckor sedan ändrade en tingsrättsdom från grov våldtäkt till våldtäkt av normalgraden.

Den dömde mannen och en kompis hade träffat en kvinna på en krog i Göteborg och fått med henne på en biltur. De förgrep sig på henne på en rastplats.

I tidningar, radio och tv beskrevs det som att hovrätten inte ansåg våldtäkten vara grov eftersom männen turades om att våldföra sig på henne. Det stämmer inte. Domstolen grundade sin bedömning på att endast den dömde befann sig i bilen med kvinnan då övergreppet skedde, vilket ju är en annan sak.

I ett kortfattat beslut skriver justitieråden att "Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningarna".

Det betyder inte att skuldfrågan ska prövas än en gång. Att mannen har våldtagit kvinnan är redan avgjort. Det rikets högsta jurister ska avgöra är om våldtäkten är grov eller inte.

När är då en våldtäkt grov? Är inte alla våldtäkter grova?

Svaret är att lagen ser allvarligt på alla våldtäkter. Men svaret är även att juridiken måste innehålla nyanser. Ett övergrepp som pågår i timmar med tortyrliknande inslag är ett värre brott än ett övergrepp som pågår i 20 sekunder mot en person som sover.

Enligt lagboken är en våldtäkt grov om den har präglats av allvarligt våld eller hot eller om "särskild hänsynslöshet eller råhet" har visats.

Men även om ingen av dessa kriterier är uppfyllda kan det röra sig om grovt brott. Till exempel om fler än en person har deltagit i övergreppet.

Just denna fråga har inte prövats i högsta juridiska instans sedan lagen år 2005 skrevs om och formuleringen "om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet" tillkom som ett exempel på när en våldtäkt ska anses vara grov.

I sitt överklagande till Högsta domstolen påpekade riksåklagare Anders Perklev att båda männen på olika sätt vidrört kvinnans underliv och att de hjälptes åt att lyfta henne över i baksätet innan övergreppet fullbordades.

Det borde vara tillräckligt, anser RÅ. Jag håller med om det.

Att börja spekulera i vad HD kommer fram till vore dumt. Men det är alls inte ovanligt att justitieråden ändrar hovrättsdomar. Prövningstillstånd tenderar att betyda att de tycker att en dom är felaktig.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM

Brott