Mejla

Lena Mellin

Så har familjen Wallenberg bytt fokus

KOLUMNISTER

Förr var det stora lastbilar och ­ångturbiner som gällde.

Nu är det vård, kunskap och ­mobilnät.

Sveriges främsta finansfamilj, ­Wallenbergs, har bytt fokus.

Jacob Wallenberg.
Jacob Wallenberg.

I Aftonbladet i går berättade vi om att ett dotterföretag till­ ­familjen Wallenbergs maktbolag Investor hade gjort klipp på att köpa, och sedan sälja, 27 apotek i södra Sverige.

Det är ett tecken i tiden. Långsamt går familjens investeringar från ­traditionell industri till ­andra, ­mjukare sektorer av ­näringslivet.

Det är nu fem år sedan familjen drog sig ur det sista fordonsföretag de varit engagerade i. ­Investor, familjens stiftelser och Amalia Wallenbergs minnesfond sålde hela sitt innehav i Scania till Volkswagen för nära 27 miljarder kronor. Innan dess kontrollerade familjen 30,6 procent av rösterna i lastbils- och busstillverkaren.

Sedan dess har Investor bara gjort en enda större investering i traditionell industri. 2012 köpte de in sig i finska Wärtsilä som tillverkar ­dieselmotorer, drivsystem för fartyg, kraftverksutrustning och utför ­service på ­sina produkter.

Men investeringen i Wärtsilä är förhållandevis blygsam. ­Investors aktier i företaget motsvarar 8,8 procent av rösterna på bolagsstämman. Det är för litet för att vara en ­kontrollpost.

Desto mer har familjen Wallenberg satsat i andra, mjukare delar av näringslivet.

Sedan 2000 har de köpt in sig i Mölnlycke Health Care som tillverkar engångsprodukter för vården, Gambro som är specialiserat på njur- och ­leverdialyser, Sobi som ­utvecklar läkemedel mot sällsynta sjukdomar och Aleris som driver sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden och mottagningar för människor med psykiska sjukdomar.

Nästan lika aktiva har familjen varit på utbildningsområdet. Genom Investor kontrollerar familjen Wallenberg drygt en tredjedel av rösterna i skolkedjan Kunskapsskolan som driver 28 grundskolor och åtta gymnasier med totalt 10 000 elever i Sverige.

Företaget driver också fem skolor i Storbritannien, en i USA och öppnar snart en i Indien. Störste ägare är Peje Emilsson med familj. Emilsson grundade ­Kunskapsskolan.

Samsari är ett annat av Wallenbergs utbildningsföretag som främst ägnar sig åt att stärka ­organisationer och företag. ­Några av kunderna är Svenska spel, Telia, Volvo och NCC.

Att familjen Wallenberg, med kusinerna Jacob, Markus och ­Peter som den ledande trojkan, bytt fokus från maskiner till mjukvara är inte konstigt. Det är snarare ett tecken på att man vill överleva som tongivande spelare­ i det svenska näringslivet­.

Sedan 1993 har antalet ­arbetade timmar sjunkit ­något i den varuproducerande sektorn av näringslivet. I tjänstesektorn har timmarna däremot tokökat. Från omkring 240 miljoner arbetade ­timmar 1993 till 320 miljoner 2009.

Det är tjänsterna som växer i betydelse. ­Inte ång­tur­binerna.

Så har de investerat på 00-talet

2012:

Wärtsila Industri (8,8 %).

Vectura – Förvaltar ­Investors fastigheter (100 % ).

2011:

Nasdaq/OMX Börshandel (11,3%).

2010:

Aleris Vård (99 %).

2009:

Sobi Läkemedel (40,5 %).

2008:

Lindorff Kredithantering

(50 %).

2007:

Mölnlycke Health Care – Engångsartiklar till vården (96 %).

2006:

Gambro Vårdutrustning

(49 %).

2002:

Kunskapsskolan Utbildning (32 %).

2001:

Novare HR-tjänster (50 %).

2000:

Tre Mobiloperatör (40 %).

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin