Mejla

Peter Kadhammar

Här är talet Elisabeth Svantesson borde hålla

Med stora bidrag till alla blir vi lika jämlika som politikerna

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Elisabeth Svantesson, M:s ekonomiskpolitiska talesperson.
Elisabeth Svantesson, M:s ekonomiskpolitiska talesperson.

Moderaten Elisabeth Svantesson har bildat en informell krisgrupp bestående av pr-experter, etikexperter, präster, informatörer, psykologer, nationalekonomer, redaktörer, revisorer, familjerådgivare och sist men inte minst en större grupp specialister på privatekonomi.

Eller hon borde göra det.

Jag erbjuder mig att skriva hennes tal.

Syftet bör vara att förklara för riksdagen och valmanskåren det rimliga i att ta ut tiotusentals kronor i bostadsbidrag för ett fritidshus man inte bor i. Bara för att reglerna gör det möjligt, som Svantesson förklarat sitt agerande.

Det finns flera sätt att krishantera en sådan skandal.

Ett är att som Svantesson hänvisa till regelverket och låtsas som om man aldrig hört talas om bondförnuft, rim och reson eller skam på torra land. Ett annat är att göra omgivningen delaktig.

Eftersom Elisabeth Svantesson siktar på att bli finansminister är hennes omgivning hela Sverige. Hon bör således göra nationen involverad i ett system där man får bidrag för att låtsas bo där man inte bor.

Så fort Elisabeth hör av sig skickar jag följande förslag till tal i riksdagen:

Herr talman!

Alltför länge har det rått obalans i bidragssystemen. Medan vi förtroendevalda får stöd för boende (här lyfter Elisabeth händerna och gör citattecken med pek- och långfingrar) hos släkt och i fritidshus står den breda allmänheten utan bidrag. Vi moderater är för jämlikhet! Jag vill lämna ett förslag som korrigerar detta missförhållande.

Förvärvsarbetande äger rätt till avdrag för resor till och från arbetet när dessa överstiger en kostnad om 11 000 kronor per år.

Många når inte upp till den summan. Allmänheten bör därför få rätt att likt riksdagsledamöter mantalsskriva sig var som helst. Kombinerat med slopade krav på kvitton och andra verifikationer ger detta stora dynamiska effekter för statshushållet.

På individnivå kommer inte bara den strävsamme svensken utan även alla våra duktiga och flitiga invandrare raskt att höja sin levnadsstandard.

Systemet innebär dessutom i sin enkla snillrikhet att invandrare mer än svenskar kan förbättra sin privatekonomi vilket utjämnar skillnader och skapar större sammanhållning i vårt land.

Vi alla har släkt lite varstans. Om en herr Andersson boende i Örebro har en syssling i Abisko kan han skriva sig hos denne. Avståndet mellan Abisko och Örebro är bilvägen 140 mil. Om herr Andersson säger att han åker denna sträcka fram och tillbaka en gång i veckan blir färden 280 mil. Den av Skatteverket bestämda ersättningen för färd i egen bil är 18,50 kronor per mil. Herr Andersson kan således dra av 5 180 kronor i veckan!

Systemet kräver ingen byråkrati. Herr Anderssons mantalsskrivningsort är ju känd av Skatteverket liksom hans arbetsgivares adress.

Låt mig här nämna våra högt uppskattade invandrare. Om en herr Omar till exempel har en kusin i Basra – staden ligger i södra Irak – kan han skriva sig där. Tänk vilka avdragsmöjligheter detta bjuder, särskilt om herr Omar förvärvsarbetar på en mindre ort som exempelvis Fagersta. Flygresor till och från Basra! Bilresor mellan Arlanda och Fagersta!

Systemet är klimatsmart eftersom resorna bara genomförs på de papper som insändes till Skatteverket. Helst bör emellertid herr Omar sända uppgifterna per e-post för att spara skog. Vi moderater tänker på miljön!

Avdragen kommer att höja levnadsstandarden för befolkningen i dess helhet samtidigt som de ger positiva sidoeffekter såsom släktforskning och stärkta familjeband, något vårt land behöver i dessa orostider. Svunna släktingar kommer att finna varandra i jakt på mantalsskrivningsadress.

De mörksinta säger att systemet, redan känt som det Svantessonska Fiskalsystemet, kan få menliga följder för statens finanser. Vi med ljust sinne litar på den fria ekonomins dynamik! Vi moderater tror på människan!

Med dessa ord, herr talman, överlämnar jag förslaget till kammaren. Tack för ordet!

Publisert:

LÄS VIDARE