Maktens arrogans firar nya triumfer

Maktens arrogans firar nya triumfer.

Nu senast hotar post- och telestyrelsen internetoperatören Bahnhof med vite på miljoner för att företaget har valt att följa en dom som värnar våra mänskliga rättigheter. 

EU-domstolen beslöt i våras att ogiltigförklara datalagringsdirektivet, en lag som i det heliga kriget mot terrorismens namn tvingade internet- och teleoperatörer att lagra uppgifter om kommunikation via telefon, sms och e-post i ett halvår.

Massövervakning brott mot mänskliga rättigheter

Domen slog fast att massövervakningen är ett brott mot våra mänskliga rättigheter: myndigheter ska inte kunna kartlägga våra privatliv genom att följa de digitala fotspår vi lämnar.

En seger för över en halv miljard européer och post- och telestyrelsen, den tillsynsmyndighet som har kontrollerat att de privata aktörerna verkligen lagrade uppgifterna, konstaterade att lagen inte längre gällde.

Direktivet, från början tänkt att avse terrorhot och annan mycket grov brottslighet, kom i svensk lag att innebära att brottsbekämpande myndigheter skulle få ut uppgifter så fort fängelse ingår i straffskalan.

Denna glidning uppskattades av lätt insedda skäl av makten, som således var allt annat än förtjust över vad ett gäng bråkiga jurister i Luxemburg hade kommit fram till.   

En polishöjdare tog till det pålitliga skrämselnumret att varna för hur svårt det skulle bli att utreda barnporrbrott. Morgan Johansson, vid denna tid ordförande i Justitieutskottet, krävde att justitieminister Beatrice Ask skulle ta PTS i örat för fräckheten att ha respekt för domen.

Ask själv fräste om att brottsbekämpningen måste fungera och tillsatte raskt en vänligt inställd utredare som snart kom fram till att den svenska lagstiftning som direktivet bygger på inte var diskvalificerad.

Tillsynsmyndigheten bytte fot fort som ögat och började utöva påtryckningar på operatörerna. Återuppta datalagringen!

Banhof vägrade uppta datalagringen

De flesta lydde, men Bahnhof, den aktör som håller högst profil i integritetsfrågor, vägrade dock och anmälde sig självt för att få den svenska lagstiftningen prövad.

Efter skriftväxling fram och tillbaka tröttnade post- och telestyrelsen i går och utfärdade ett vite om fem miljoner om inte Bahnhof börjar lagra igen.

Operatören ger sig dock inte utan överklagar beslutet. Det är bra. Mindre bra är att en myndighet visar ett sådant öppet förakt för en mycket viktig dom som PTS har gjort.

Sant är att vi ännu inte kan överblicka konsekvenserna av EU-domstolens avgörande. Förvaltningsrätten i Stockholm har i likhet med Asks utredare kommit fram till att svensk lag gäller. Kanske står sig den analysen i högre instanser. Kanske inte. Det återstår att se.

Men en myndighet ska inte ta till maktmetoder av detta slag mot ett företag som har valt att följa en dom som skyddar grundläggande mänskliga rättigheter.

I varje fall inte så länge frågan inte är slutgiltigt avgjord i svenska domstolar.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM