Mejla

Oisín Cantwell

Besked i högsta domstolen - även skakvåld måste bevisas

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Att en läkare hävdar att ett barns skador beror på skakvåld räcker inte för fällande dom.

Högsta domstolens kloka besked i dag är viktigt och kommer att få konsekvenser.

Hovrätten för västra Sverige dömde tidigare i år en pappa för att grovt ha misshandlat sin då elva veckor gamla son.

Mannens förklaring, att han drabbades av panik då pojken svimmat på skötbordet och försökt skaka liv i honom, vägde lätt.

Orsaken till att gossen förlorade medvetandet och till de skador som tveklöst fanns skulle kunna vara att pojken några veckor efter födelsen drabbades av ett virus som angrep luftvägarna och därför låg inlagd några veckor.

Men det fäste inte hovrätten större vikt vid utan lyssnade i stället på en expert som ansåg att skadorna endast kunde ha uppkommit genom pappans våld.

Tunt vetenskapligt underlag

I förhandlingen i högsta domstolen vittnade dock en professor om att det vetenskapliga underlaget för olika diagnoser om skakvåld var lika tunt som akademiskt omstritt. Vissa förståsigpåare säger si, andra så.

Och en annan professor, som skrivit ett yttrande om pojken, backade plötsligt från sina tvärsäkra påståenden och sa att expertisen egentligen inte vet särskilt mycket alls om detta fenomen.

Friande dom närmast självklar

Mot denna bakgrund är dagens friande dom närmast självklar. Högsta domstolen konstaterar dels att det måste vara uteslutet att skadorna kan ha kommit till på något annat sätt än genom misshandel, dels att slutsatsen om skakvåld måste vila på vetenskap som det finns "mycket starka belägg för".

Detta vägledande mål kommer att få följder, även om rättsväsendet redan tidigare har fått upp ögonen för svagheterna i experternas babblande.

I Sverige just nu finns drygt 20 fall där en förälder misstänks ha misshandlat sitt barn genom att skaka det.

Gemensamt i de flesta fall är att det inte finns några vittnen, anklagelserna har i allt väsentligt byggt på skador som ingen vet hur de har uppstått samt någon läkare som tjänstvilligt har ryckt ut då åklagaren behövt hjälp.

Ska krävas mer än modeteorier

På senare tid har två män som dömts till fyra respektive fem års fängelse beviljats resning och en rättegång i hovrätten mot en pappa som dömdes till ett års fängelse i tingsrätten har avbrutits i avvaktan på nya utlåtanden.

Föräldrar har troligen felaktigt dömts, vissa har helt förlorat kontakten med barnet.

Högsta domstolens beslut är mycket viktigt. Det ska krävas betydligt mer än vita rockars modeteorier för att människor ska få sina liv förstörda.  

Av: Oisín Cantwell

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN