Om domen står sig väntar fler åtal

Kan man utföra en våldtäkt online? Ja, det anser i vart fall Svea hovrätt som i likhet med Uppsala tingsrätt dömer en man bland annat för just detta.

Brottsoffren, de så kallade målsägandena, är bosatta i Kanada, USA och Storbritannien. De är 27 stycken, vara 18 har identifierats. Gärningsmannen döms inte för våldtäkt mot samtliga målsäganden, utan även för andra typer av brott som sexuellt övergrepp, sexuellt tvång samt utnyttjande av barn för sexuell posering.

De flesta målsäganden var under 15 år vid gärningarna, några över 15. Under en längre polisutredning har de hörts i sina hemländer. De inspelade förhören har sedan förevisats i först Uppsala tingsrätt och sedan Svea hovrätt, tillsammans med en mängd andra digitala bevis som chattkonversationer, videor på övergreppen och annat.

I huvudsak barn alltså, som mot sin vilja, under hot och tvång, utfört sexuella handlingar på sig själv, på annan, och även på djur.

På andra sidan datorn en man som enligt egen utsago haft en svart period med tungt alkoholintag och hopplöshet. En man som nu även av hovrätten dömts till 10 års fängelse.

En viktig dom. Detta är nämligen, såvitt känt, det första målet där någon av svensk domstol dömts för våldtäkt begången via internet. Högsta domstolen har förvisso redan klargjort att sexuella övergrepp mot barn kan ske även om parterna inte befinner sig i samma rum.

För att det ska anses vara våldtäkt mot barn krävs dock även att den sexuella handlingen med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

För att det ska vara våldtäkt (det vill säga mot sexuellt myndig person, över 15 år) krävs därutöver att gärningsmannen tvingat målsäganden att utföra eller tåla den sexuella handlingen, som med hänsyn till kränkningens allvar måste vara jämförlig med samlag.

Svea hovrätts syn på detta har fram till idag varit oklar, men man tar i domen fasta på Högsta domstolens uttalanden avseende sexuella övergrepp i det digitala rummet, och tillämpar det även på våldtäktsbestämmelsen.

Frågan är principiellt intressant. Situationer med sexuella övergrepp online, många gånger mot skyddslösa barn, får dessutom antas vara relativt vanliga, med ett stort mörkertal. Det vore således önskvärt om Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Om domen står sig väntar fler åtal för våldtäkt online. Frågan är dock om man överhuvudtaget bör kunna döma för våldtäkt online, eller om det krävs lagändring för att så ska kunna ske. Högsta domstolen kommer förhoppningsvis att pröva den första frågan, och därefter finns möjligen skäl för lagstiftaren att agera.

Foto: Akvelina Smed / TT NYHETSBYRÅN
Uppsala tingsrätt.

avViktor Banke