Mejla

Lena Mellin

Nya terrorlagarna är tandlösa

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Terroristen får till och med behålla sjukpenningen

Soldater från Islamiska staten, IS, håller parad i den ockuperade staden Raqqa i norra Syrien.
Soldater från Islamiska staten, IS, håller parad i den ockuperade staden Raqqa i norra Syrien.

Jag tror inte en enda terrorist i hela världen darrar på manschetten för de nya terrorlagarna.

Två års fängelse?

Det är mindre avskräckande än en dag i Aleppo om ni frågar mig.

Med anledning av en bindande FN-resolution och krav från organisationen FATF som bekämpar internationella ekonomiska brott har justitieminister Morgan Johansson (S) bett en utredare kolla om svensk lag uppfyller de internationella kraven.

Det gör de inte och därför blir tre nya saker kriminella.

Men de straff som utredningen föreslår är tama, på gränsen till löjeväckande.

Inte avskräckande

För det första ska det bli olagligt att finansiera terrorbrott. I alla fall om man är medveten om att pengarna går till en person eller grupp som begår, försöker att begå, förbereder eller medverkar till särskilt allvarlig brottslighet.

Men straffet för den som stödjer terrorism med pengar är inte särskilt avskräckande. Högst två års fängelse.

En märklighet är att det däremot inte är brottsligt för staten att gå in som finansiär av terrorism. När lagen tvingar så ska pengarna betalas ut. Men går inte den lagen också att ändra?

Det betyder att en terrorist kan ge sig av på en jihadistresa till Syrien eller Irak medan pengarna från sjuk- eller föräldraförsäkringen rullar in. Men det gör ingenting enligt utredaren:

”Därigenom kan individen tillförsäkras en möjlighet att få sina grundläggande behov tillgodosedda”, skriver utredaren. Jojo.

För det andra ska det bli olagligt att finansiera även terroristresor. Maxstraff: Två års fängelse.

”Tamt och tandlöst”

För det tredje blir det förbjudet att göra terroristresor. Den som är reser till ett annat land för att ägna sig åt terrorism eller utbilda sig i terrorism ska kunna dömas till fänggelse. Brottet är påbörjat när resan inleds, alltså redan i Sverige. Maxstraff: Två års fängelse.

För det fjärde ska det bli olagligt att vara elev i en terrorskola eller hos en terrorlärare. Sedan tidigare är det förbjudet att utbilda terrorister.

Men inte heller här är straffat så att man baxnar. Maxstraff föreslås bli högst två års fängelse. Om brottet betraktas som grovt blir det automatiskt fängelse i minst ett halvår och högst sex år.

Ni hör. Tamt och tandlöst.

Det enda som är riktigt bra i utredningen är att Säpo får möjlighet att använda rejäla tvångsmedel när utredningarna görs. Avlyssning och kameraövervakning, allt kommer att finnas inom räckhåll.

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin