Lite humor har ingen dött av, eller hur Fredrik och Mona...

KOLUMNISTER

Fredrik Reinfeldt (m) och Mona Sahlin (s) lider av ett gemensamt problem.

De talar inte klarspråk om jobben.

Alliansregeringen vill med sämre a-kassa och sänkt sjukpenning sparka ut människor från ersättningssystemen. Det ska bli så oattraktivt eller svårt att få pengarna att ett jobb man tidigare ratat plötsligt ter sig riktigt attraktivt.

Men det säger Fredrik Reinfeldt givetvis inte. I ställer mumlar han något om utanförskap. Det är i och för sig korrekt. Men det säger inte hela sanningen.

Mona Sahlin mumlar hon också. Den socialdemokratiska politiken ledde till att långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna slog rekord.

Storskalig utsortering

Det handlade om en storskalig utsortering, hundratusentals människor fick beskedet att de inte platsade längre. Det drar Sahlin en tystnadens slöja över.

Balansen mellan åtdragna tumskruvar och en förment vänlighet, ”den som är utsliten ska väl ändå få vara hemma”, är ingen enkel fråga. Tvärtom. Den kommer att leva till nästa val och med stor sannolikhet avgöra det också.

Det är svårt att jämföra enskilda år med varandra, stora förändringar kräver ofta längre tid innan man kan avgöra vilka avtryck de satte i verkligheten.

Men om man jämför alliansens första år med socialdemokraternas sista år vid makten så är alliansen oftast mer framgångsrik.

131?000 fler jobb

??Under det senaste året har jobben blivit 131?000 fler. Under s-regeringens sista år ökade de med 93?000.

??Arbetslösheten har under det senaste året sjunkit med 0,9 procent. Under s-regeringens sista år föll den med 0,8 procentenheter.

??Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 14?000 personer det senaste året. Året innan ökade den med 4?000.

??Koncentrerar man sig enbart på antalet långtidsarbetslösa under 25 år har den ökat med 5 400 personer det senaste året. Under s-regeringen sista år minskade den med 1?700.

Duellen mellan statsminister Reinfeldt och oppositionsledaren Sahlin var det första storskaliga mötet mellan dem. Det blev ganska lågmält och inriktat på sakfrågor, just som väljarna vill ha det.

Fredrik Reinfeldts styrka är konkretionen. Hans studieresor i verkligheten, just nu inriktade på samtal med personal och sökande på arbetsförmedlingar, gör att han känner att hans politik bottnar. Det ger ett trovärdigt intryck.

Bra på att opponera

Mona Sahlins största fördel är att hon är bra på att opponera. Hon nosar upp fel och brister i regeringens politik och torgför dem. Däremot kan hon ännu inte presentera ett heltäckande alternativ, det har socialdemokraterna inte än.

Politik är viktigt, det handlar om att välja, prioritera och fördela. Men lite humor har ingen dött av. Eller hur, Fredrik och Mona?

ARTIKELN HANDLAR OM