Vem tar vem när regeringen ska bildas?

KOLUMNISTER

Blåbrun sörja eller rödgrön röra.

Invektiven om motståndarens regeringsalternativ haglar från talarstolarna.

Men vad talar för och emot de olika alternativen?

Fakta först. Det finns för närvarande ett uttalat regerings­alternativ, det är Alliansen. De ­bedyrar att de vill fortsätta regera ihop om tillräckligt många röstar på något av de fyra partierna.

På den andra sidan blockgränsen är läget otydligare. S-ledaren Stefan Löfven har pekat ut Miljöpartiet som ”en naturlig samarbetspartner”.

Men han har också sagt att ­Socialdemokraterna har ”en del gemensamt med Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet.” FP och C har slagit bakut och meddelat att de inte tänker sätta sig i samma regering som S.

Men hur ser sannolikheten ut för de olika regeringsalterna­tiven?

S och MP

Talar för: Det som talar för en rödgrön tvåpartiregering är att båda partierna gett uttryck för att de vill regera tillsammans. Enligt senaste Aftonbladet/­United Minds är de tillsammans större än Alliansens fyra partier.

Talar emot: Det är för när­varande mycket svårt att se hur de två ska kunna komma överens om en regeringsförklaring och en budget. De är inte överens om inkomstskatterna, Förbifart Stockholm, föräldraförsäkringen, Bromma flygplats, sänkt skatt för pensionärer, försvaret, arbets­tider eller ekonomisk tillväxt för att nämna några exempel.

S, V och MP

Talar för: Det här alternativet är det närmaste en majoritets­regering vi står just nu, enligt väljarbarometrarna. Enligt ­Aftonbladet/United Minds skulle 46,5 procent av väljarna lägga sin röst på de här tre partierna.

Talar emot: Om S och MP skulle få svårt att komma överens om en regeringsförklaring och en budget är det ingenting mot de svårigheter som skulle torna upp sig om ännu ett parti ska ingå i regeringen. ­Vinster i välfärden är ett av de större hindren.

KD, C, FP och M

Talar för: Om Alliansen blir större än de tre rödgröna partierna tillsammans så kommer M, FP, C och KD sannolikt att bilda regering.

Talar emot: Just nu är de fyra borgerliga partierna mindre än S och MP tillsammans och samlar knappt 39 procent av väljarna enligt Aftonbladet/United minds. De måste göra en formidabel valspurt för att nå målet, att sitta kvar en tredje mandatperiod.

S

Talar för: Det finns inget Socialdemokraterna önskar högre än att själva ­komma tillbaka till regerings­makten. En tredje ­mandatperiod utanför Rosenbad finns inte på den mentala kartan.

Talar emot: Socialdemokraternas stöd ligger runt 30 procent i de flesta opinionsmätningar. Förutom den FP-ledda krisregeringen på 1980-talet skulle det bli den svagaste regering i modern tid.

Inget av dagens mest troliga regeringsalternativ är med andra ord särskilt starkt.

Både Alliansen, S, MP och V har sagt att de vill hålla Sverigedemokraterna borta från aktivt inflytande över politiken. Med dagens opinionssiffror betyder det stora svårigheter att bilda en handlingskraftig regering. Och ännu större problem att få till stånd en majoritetsregering.

ARTIKELN HANDLAR OM