Mejla

Lena Mellin

Karin Söder krossade glastak flera gånger

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 6 | Foto: Karin Söder i Almedalen 1979.

KOLUMNISTER

Karin Söders roll som förebild kan inte överskattas.

Centern är redan inne på sin kvinnliga tredje partiledare och spelar därmed i en helt egen division bland partierna.

Karin Söder blev Sveriges första kvinnliga partiledare 1985, 64 år efter den allmänna rösträtten infördes i Sverige.

Nio år tidigare hade hon brutit en annan könsbarriär då hon blev den första kvinnliga utrikesministern i Sverige

Som förebild kan hon inte nog överskattas. Särskilt som hon utförde sina uppdrag med kompetens och pragmatism. Och på ett sätt där kvinnligheten var självklar, inte framfusig.

Krossade glastak

Sedan Karin Söder lämnade UD har Sverige haft elva olika utrikesministrar. Fem av dem har varit kvinnor. Så hade det inte sett ut utan Söder.

Sedan Karin Söder lämnade uppdraget som partiledare har Centerpartiet haft fyra ordföranden. Två av dem har varit kvinnor. Så hade det definitivt inte sett ut utan Söder.

Centern är nu inne på sin tredje kvinnliga partiledare och är därmed i en egen klass i det svenska partiväsendet.

Efter årets partiledarbyten har ytterligare sex partier haft åtminstone en kvinna i ledningen. Det sjunde, Sverigedemokraterna, utgör ett undantag.

Men Karin Söder bröt ännu ett glastak. 1979 blev hon den första kvinnliga socialministern och ansvarade därmed för regeringens största utgiftsområde.

Av de tio personer som sedan dess suttit på samma post har fem varit kvinnor. Så hade det inte sett ut utan Karin Söder.

Det förefaller dessutom som hon lyckats med att få förmågan att krossa glastak att gå i arv. Sedan valet förra året är hennes äldsta dotter, Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, UD. Första kvinnan på den posten, såklart.

Stängde Systemet på lördagar

Den enskildhet som mest förknippas med Karin Söder är den kontroversiella stängningen av Systembolaget på lördagar.

Det infördes 1982 och togs bort först åtta år senare. Söder motiverade initiativet med att det minskade våldet inom familjen.

Det är möjligen orättvist att dra fram just det. Söder gjorde stora insatser för nedrustning och mot apartheid. Hon införde flerbarnstillägget i barnbidraget och högkostnadsskyddet för sjukvård, för att nämna några av hennes mest notabla insatser. Men hur bra allt det där än var, och är, är det lördagsstängningen man kommer mest ihåg. Historien är inte alltid rättvis (den heller).

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN