Lena Mellin

Se upp, Persson!

KOLUMNISTER

Göran Persson får se upp. Hela den politiska kartan håller på att

ritas om.

Väljarna tröttnar på de gamla partierna. Redan i höst kan det finnas fyra nya.

En ny mätning från opinionsinstitutet Ruab visar att väljarna är mer skeptiska än någonsin. Av 2169 intervjuade personer kan bara 62 procent uppge ett parti som de är beredda att lägga sin röst på. Resten vet inte vad de ska välja, röstar blankt eller röstar inte alls. Av dem som kan tala om vilket parti de tänker rösta på väljer 1,6 procent junilistan - ett parti som ännu inte finns på den nationella arenan. Och en procent uppger att de väljer Fi, Feministiskt initiativ. Som inte heller finns än.

Moderater är större

Enligt samma mätning är moderaterna något större än socialdemokraterna. Tillsammans samlar de två tredjedelar av väljarkåren, övriga riksdagspartier har reducerats till småttingar.

Vad vi bevittnar kan vara sammanbrottet för den mer än sekelgamla partistrukturen i Sverige. Två cementerade block, ett rött och ett blått, som står mot varandra i val efter val. I stället söker sig ett ökat antal väljare till partier som ställt sig vid sidan av den traditionella höger-vänsterskalan. Det har först visat sig i kommun- och landstingsvalen där partifloran är rikare än i riksdagen.I Norrbotten röstade exempelvis nära en fjärdedel av väljarna på det tvärpolitiska sjukvårdspartiet i förra valet. Systerpartiet i Värmland samlade drygt 17 procent. För närvarande pågår heta diskussioner om att bilda fyra nya partier som ska tävla om platserna i riksdagen.

Goda chanser

I går gav styrelsen för de lokala sjukvårdspartiernas samarbetsorganisation klartecken till ett förslag till partiprogram. Partiet ska heta Välfärd i Sverige, slutligt beslut fattas i oktober. Partiet har goda chanser att komma in i riksdagen. Om lika många röstar på det nationella partiet som i Värmland och Norrbotten i förra valet får partiet två mandat. Lyckas man dubblera röstsiffrorna blir mandaten 14. I dag ska Vägval vänsters årsmöte ta upp en motion om att undersöka förutsättningarna för att bilda parti. I startgroparna ligger även Gudrun Schymans Fi som tar beslut i september.

Stöd för att bilda parti

Det gör också junilistan där en pågående medlemsomröstning ger stort stöd för att bilda parti. Men svårigheten att gå från tvärpolitiskt EU-skepticism till ett riksdagsparti som måste ta ställning i vänster-högerfrågor ska inte underskattas. I valet om 15 månader kan vad som helst hända.

De kan ta plats i riksdagen

Feministiskt initiativ

Junilistan

Lena Mellin

Publisert:

Aftonbladet

/

Kolumnister

/

Lena Mellin

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin