Sexualbrott

Bara 8 av 100 anmälda våldtäkter ledde till åtal

Av: 

Kerstin Weigl

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Av alla våldtäktsanmälningar ledde högst åtta procent till att någon kunde dömas för brottet.

Det visar en genomgång av ärenden under förrförra året i polisregion Väst.

– Det är, om jag ska vara helt ärlig, skitdåligt, säger Barbro Jönsson, jurist och utredare.

Barbro Jönsson chefsjurist polisen i Västra Götaland
Barbro Jönsson chefsjurist polisen i Västra Götaland

Hon säger sig vara “besviken men inte förvånad” över bristerna. Bara 20 av 232 våldtäktsärenden under 2015 kunde överlämnas till åklagare, avslöjar den nya rapporten.

Barbro Jönsson anser det även “anmärkningsvärt” att endast elva procent av de misstänkta gärningsmännen häktades och 23 procent anhölls. Reglerna i rättegångsbalken säger att en våldtäktsmisstänkt ska vara häktad om det inte är uppenbart att skäl saknas.

– Åklagaren använder inte regelverket, säger hon. Min åsikt är att de ofta arbetar defensivt.

– Men det är lagstiftaren som avgör – vi ska inte göra privata tolkningar av vad lagen innebär.

En positiv överraskning är att polisens första åtgärder fungerar bra. Ingripande poliser får arbeta ifred, vare sig det gäller överfallsvåldtäkter eller våldtäkter i hemmen.

– Här finns både engagemang och ambitioner och det ska vi fånga upp.

Svårigheterna kommer senare, då våldtäktsutredningar läggs åt sidan som mindre viktiga. Våldtäktsutredare rycks från sitt uppdrag för att hantera andra grova brott.

Varför har våldtäktsärenden lägre status jämfört med låt säga en kriminell som skjutits i knät?

– Jag vet inte vad det är, mer än att det är ett problem vi haft i många år och de flesta inte ens är medvetna om. Vi måste ändra på det. Jag ser en skillnad mellan kvinnor och män i synen på brotten.

Den nya rapporten avslöjar även att bara 33 procent av anmälarna – de flesta kvinnor – fick ett målsägandebiträde som kan stötta dem genom rättsprocessen. Även det är ett brott mot regelverket.

– Att inte ens hälften får ett målsägandebiträde visste jag inte och även det är skitdåligt, säger Barbro Jönsson.

Varför är det så?

– Bra fråga. Det behövs, om vi ska få bra utredningar, vi tappar ju 29 procent av de målsägande under resan.

I rapporten konstateras att polis och åklagare har ett passivt förhållningssätt: om kvinnan inte längre vill medverka i utredningen läggs den ned utan större diskussion.

Bäst lyckas utredningar av överfallsvåldtäkter, men de är ovanliga, bara ett tiotal fall under 2015.

Många andra brister redovisas i rapporten: brist på utredare, läkarresurser, teknisk utrustning. Barbro Jönsson efterlyser även en nationell utbildning om sexualbrott.

– Området berörs inte heller i någon beaktansvärd omfattning i grundutbildningen för poliser, säger hon.

Experterna förklarar fem våldtäktsdomar
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Sexualbrott

Misstänkt våldtäkt på färja

Polisregion Väst

Kerstin Weigl

Våldtäkt