Mejla

Jan Guillou

Skillnaden mellan olika medier är inte särskilt stor

Publicerad:
Uppdaterad:
FÖRÄNDRAT MEDIEKLIMAT SVT visade begravningen av Engla Höglund, något som enligt Jan Guillou inte skulle kunnat hända för tio år sedan.
Foto: ULF HÖJER
FÖRÄNDRAT MEDIEKLIMAT SVT visade begravningen av Engla Höglund, något som enligt Jan Guillou inte skulle kunnat hända för tio år sedan.

KOLUMNISTER

Det finns de som säger att kvällstidningar är vulgära och spekulativa, snaskar i människors olycka och blir allt mer närgångna med detaljerade brottsskildringar.

Medan å andra sidan morgontidningar skulle vara smakfulla, återhållsamma och finkänsliga när de närmar sig sådana ämnen.

Den här tesen är så ofta upprepad, på exempelvis morgontidningarnas insändarsidor eller i radions pratprogram, att den närmast framstår som en självklar sanning.

Sommaren har präglats av några kommersiellt högexploaterade mordrättegångar så jämförelsematerialet är stort. Men jag tror att det räcker gott att bara jämföra gårdagens morgontidningar i Stockholm och de två kvällstidningarna för att få en god bild av vissa skillnader och likheter.

Dagens Nyheters toppnyhet i går, den som dominerar förstasidan och ska sälja in tidningen lyder:

“Pappaledighet väger tungt i vårdnadstvist”.

Svenska Dagbladet toppar med ett eget scoop:

“Sex av sexton kräftor oätliga i SvD:s smaktest”.

Smakfullt och anständigt? Visst.

Säljer sådant tidningar? Nej, en skicklig rubriksättare på en kvällstidning skulle få krupp av sådana förstasidesrubriker.

Ni har redan anat de två kvällstidningarnas alternativa säljrubriker under gårdagen. I Aftonbladet: “Kvinnlig konstnär dödade med yxa - sen lämnade hon vapnet till återvinning”.

Och Expressen: “ Så blev tyskan besatt”. Syftar alltså på den 32-åriga kvinna som är misstänkt för dubbelt barnamord i Arboga.

Det är inte så att de två morgontidningarna struntar i det som kvällstidnings-redaktörerna såg som dagens intressantaste - eller åtminstone mest säljande nyheter. “Den tyska kvinnan” får en halvsida i DN, ungefär samma utrymme som deras säljis om pappaledighet och vårdnadstvister. “Den åtalade 32-åriga kvinnan” i Arboga-historien får en sida i SvD, medan tidningens kräftscoop får två och en halv sidor. Dessutom ägnar SvD en spalt åt den “59-åriga kvinna” som misstänks för dråp med en “yxhammare”.

I Expressen är SvD:s yxhammare förvandlad till slägga, alternativt slägghammare och saken vädras en och en halv -sida. Aftonbladet ägnar två sidor åt “tyskan” och två sidor åt “norskan” och här är vapnet en yxa.

Är nu verkligen de här skillnaderna så stora att morgonpressen borde få en klapp på huvudet och kvällspressen ställas i skamvrån? Det tycker jag inte.

Skillnaderna är störst när det gäller lanseringen på förstasidan. Kvällstidningar lever på att sälja lösnummer och kan inte toppa med pappaledighet. Morgonpressen lever på annonser (eller statsbidrag) och prenumeranterna får tidningen oavsett om det är kräftor eller styckmord på första sidan. Därför är morgonpressen något mer halvhjärtad när det gäller kommersiellt gynnsamma mord.

Sanningen är helt enkelt att alla medier under senare år börjat ägna ett allt större utrymme åt så kallad spekulation i våldsbrott. Det gäller även de traditionellt “finaste” medierna radio och tv. För tio år sedan hade det inte varit tal om att SVT skulle direktsända begravningen av ett mördat barn.

Alla medier, såväl de mer manliga som kvällspressen präglas numera av en gemensam övertygelse att våldsbrott, särskilt våldsbrott som riktas mot kvinnor, intresserar allmänheten mer än allt annat. Det är nog den dystra sanningen, så många journalister kan inte ha fel.

Upphovet till denna mediernas våldspiral är inte enbart av ondo. Där finns också en, kanske överraskande, feministisk aspekt, och den berättelsen har i hög grad med just Aftonbladet att göra.

För precis 30 år sedan gjorde de kvinnliga journalisterna på Aftonbladet uppror mot en grabbigt förlegad journalistkultur som inte enbart innebar att supa på jobbet utan också förpassade allt kvinnligt material till papperskorgen eller sidan femtioelva.

Upproret lyckades i flera avseenden. Inte bara så att supandet på jobbet avskaffades, det blev kvinnosidor, en kvinno-redaktion och hårdsatsning på hälften av mänskligheten som ledde till att Aftonbladet kom i kapp och gick om Expressen. Så långt är allt en ren solskenshistoria.

Men i denna framgångsrika kvinnosatsning kom också brott mot kvinnor att få en allt mer framskjuten ställning, våldtäktsdebatter, incestdebatter och frågan om våld mot kvinnor i allmänhet och i dag hedersvåld i synnerhet. Den journalistiska kvinnorevolt som började på Aftonbladet präglar i dag hela medie-Sverige. På gott och ont, som synes.

Och här ligger morgonpressen än så länge på efterkälken. Därför har både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hämtat sina nya chefredaktörer - från Aftonbladet.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN